Balans nr 12 1993

Många experter knutna till FARs nya produkter

På FARs förlag har det under hösten planerats intensivt för de nya info-produkterna och många kända namn från revisionsbyråer och advokatfirmor har knutits till den nya redaktionen.

– Det har naturligtvis känts en smula märkligt att marknadsföra något som ännu inte existerar, erkände FARs förlagschef Margareta Damberg när hon presenterade de nya projekten för FARs årsstämma i november.

Men hon tillade också att hon börjat känna sig lugn inför premiären, sedan så många framstående rådgivare och skribenter lovat medverka både vid utformningen av de nya produkterna FAR INFO och Nytt från Revisorn och vid arbetet på FARs övriga publikationer.

Experter knutna till FARs förlagsverksamhet

Referenspersoner/särskilda rådgivare:

Filip Cassel, auktor revisor, RRV, statlig revision

Peter Danowsky, advokat, Danowsky & Partners, särskilt immaterialrätt

Hans Elliot, advokat, Advokatfirman Glimstedt, särskilt obeståndsrätt

Johan Gernandt, advokat, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, frågor om bolagsrätt, köp- och avtalsrätt

Ulf Gometz, adjungerad professor och auktor revisor, Ernst & Young, särskilt frågor om revisionsrätt och kapitalskydd

Carl Hemström, professor i civilrätt, Uppsala, frågor om associationsrätt och arbetsrätt

Bert Lehrberg, professor i bankrätt, Lund, frågor om bank, börs, fond och finans

Reidar Peters, auktor revisor, Arthur Andersen & Co, särskilt frågor om kommunal redovisning och revision

Clas Silfverhielm, jur kand, KPMG Bohlins Skattekonsulter, svensk och internationell beskattning

Håkan Thörnholm, auktor revisor, Öhrlings Reveko, särskilt redovisning och revision i små och medelstora företag.

Redaktionsmedarbetare och särskilda skribenter:

Dan Brännström, auktor revisor, Ernst & Young

Peter Bäärnhielm, advokat, Danowsky & Partners

Margareta Damberg, auktor revisor, FAR (förlagschef)

Karin Engblom Fredrikson, jur kand, FAR

Hans Fink, pol mag, TRG Revision

Bengt Holmquist, chefredaktör, Balans

Sten-Eric Ingblad, direktör, Öhrlings Reveko

Manfred Löfvenhaft, jur kand, Gernandt & Danielsson

Mikael Norman, jur kand, Price Waterhouse Skattejurister

Ewa Pettersson, jur kand, FAR (redaktör)

Anders Strömqvist, jur kand, FAR

Anders Walander, jur kand

Lars Waldengren, FAR (redaktör)

Marie Wernerman, jur kand, FAR