Balans nr 6–7 1993

Kollega & konkurrent: Gratis revision skulle uppfattas som oseriöst

Om ekonomidirektör Lennart Johansson på Atlas Copco fick ett nollbud, dvs. ett erbjudande om gratis revision skulle han uppfatta det som oseriöst. Därmed inte sagt att revisionskostnaden är ointressant för den stora företagsgruppen. Tvärtom.

När företag i Atlas Copco-gruppen byter revisorer är offerter en form för att köpa tjänsten. En annan är att revisorer kommer in via personkontakter.

Tre eller fyra byråer brukar få vara med och bjuda när det gäller offerter. Men det handlar inte bara om pengar. Det handlar om företagets behov och förväntningar. Och om kvalitet.

Revisorsvalet en ägarfråga

Lennart Johansson är dessutom noga med att betona att det är inte han och hans kamrater i koncernledningen som väljer revisorer:

– Det är en ägarfråga. Ägarna ska känna sig komfortabla med att företaget har en god revision.

I den allmänna debatten påstås ofta motsatsen – att det de facto är ledningen som väljer revisor. Men i moderbolaget Atlas Copco diskuteras revisorsvalet bl.a. med huvudägarna innan det tas av ägarna på bolagsstämman. En annan sak är det naturligtvis i dotterbolagen ute i olika länder där styrelserna ofta består av tjänstemän tillsammans med externa representanter. Men även där kan man säga att det till sist är ägarna som bestämmer.

Revisionen i det ganska decentraliserade Atlas Copco följer den legala strukturen, som av skatte- och samordningsperspektiv kan skilja sig från den operativa. Man arbetar för att komma dithän att den operativa delen av organisationen känner sig ansvarig för att jobba med revisorerna. Lennart Johansson säger detta därför att han vill i stor utsträckning se revisorerna som en hjälp för företagsgruppen:

– Även om de i slutändan har en kontrollerande roll så är de en hjälp för oss att styra verksamheten. De kan fånga upp sådant som inte görs korrekt i vår organisation. Därför är det viktigt vad våra revisorer gör.

Men det är väl också viktigt vad de kostar?

– Historiskt har man i industrin kanske inte varit så fokuserad på att följa upp revisionskostnaden, säger Lennart Johansson. Man har sagt: revisorer ska vi ändå ha – och diskussioner om att sänka priset leder bara till att kvaliteten på revisionen blir så dålig att revisorerna inte vill göra jobbet.

Men Atlas Copco följer upp kostnadsaspekten:

– Vi har bl.a. väldigt tydliga och intensiva diskussioner med revisorerna om att göra saker på ett kostnadseffektivt sätt. Som klient kan man förbereda sig inför revisionen så att revisorerna inte behöver göra så mycket. Då kan revisionen bli billigare. Det har genom åren hänt att vi inte förberett oss tillräckligt. Revisorerna har fått mer jobb och kostat mer.

Har ni ett avtal med revisorerna om hur mycket revisionen ska kosta?

– Vi går igenom den saken med revisorerna varje år. Vi försöker identifiera volymen och inriktningen på revisionen. Men vi är också medvetna om att kostnaden inte går att spika till 100 procent. Det är inte meningen heller. Det viktiga är att hitta ett arbetssätt som man är överens om och som gör att man som klient inte blir överraskad.

I de här diskussionerna tar man till sig revisorernas synpunkter och erfarenheter. Man framför egna önskemål, t.ex. om en tyngre granskning på ett visst område. Eller också kan man känna sig väldigt säker på ett annat område och anse att granskningsinsatsen ska dras ner där.

På så sätt diskuterar man sig fram till en omfattning på revisionen som båda parter kan vara nöjda med.

– Vi har mycket tydligt sagt till revisorerna att när de ser att vi inte ger dem de förutsättningar som de byggt sin budget på så måste de säga till genast, säger Lennart Johansson. Så att vi inte blir överraskade efteråt.

Förutsättningarna för revisionen i en företagsgrupp som Atlas Copco kan förändras mycket snabbt. Det räcker med ett företagsförvärv för att rubba de uppgjorda ritningarna.

Moderbolaget Atlas Copco har två valda revisorer, men arbetsfördelningen är den att Bohlins Revisionsbyrå sköter det mesta av arbetet. I dotterbolagen runt om i världen är det dock inte alltid Bohlins internationella partner KPMG som reviderar. Skälen till det varierar. Man har t.ex. en annan revisor sedan tidigare som har fungerat bra.

– Men vi jobbar med att hitta mer effektiva strukturer för revisionen, säger Lennart Johansson. Bohlins har ju ändå en koncerngranskningsroll som bygger mycket på vem det är som reviderar dotterbolagen.

Bolagen ute i världen kan vara av mycket varierande storlek. I ett land kan man ha ett bolag som omsätter 6–700 miljoner och ett annat bolag som omsätter 20–30 miljoner.

– Då kan man effektivisera genom att söka lösningar där revisionen inte utförs på samma sätt i båda dessa bolag, säger Lennart Johansson. Det är en fråga om väsentlighet. Om det värsta skulle hända i det lilla bolaget – hur viktigt är det för revisionen i det där landet?

Finns det risk att det görs överdriven ”storbolagsrevision” i era små bolag bara därför Atlas Copco är så stort?

– Jag ska inte säga att revisorerna hugger för sig för att tjäna pengar. Men jag tror att frågan ganska lätt ”hamnar mellan stolarna”.

Helt allmänt håller Atlas Copco på och undersöker vilka förberedelser man kan göra inför revisionerna, så att revisorerna får en mer förädlad produkt att granska.

– Det fungerar bra åtminstone på nära håll, säger Lennart Johansson. Det är svårare att bedöma hur det är ute i världen.

Hur ofta byter ni revisorer?

– Det är inte formaliserat. Men det finns ett egenvärde i någon form av byte då och då, både av byrå och av individer inom samma byrå.

I Atlas Copcos amerikanska dotterbolag har man nyss bytt revisorer. Det skedde just genom en offertrunda där man lät flera byråer gå in och bjuda.

Gratisrevision inte trovärdigt

Har någon någonstans i världen erbjudit sig att göra revisionen gratis?

– Nej, det har jag aldrig hört talas om. En sådan propå skulle jag uppleva som oseriös. Då skulle jag dra öronen åt mig. Det är inte trovärdigt. Seriösa måste vi vara – på båda sidor om staketet. Vi i företagen vill har en kostnadseffektiv revision, hela tiden givet att den är av god kvalitet. Gratis revision innebär förmodligen bara att första året är gratis. Det är enbart konstigt. Tänk om jag skulle sälja fyra kompressorer med argumentet att den första är gratis?!? Det fungerar inte.

Lennart Johansson fortsätter:

– Teoretiskt kan man tänka sig att byta ut revisorn varje år för att kapa kostnader, säger Lennart Johansson. Men det går inte i längden. Till slut hittar man ingen bra revisor som ställer upp på de villkoren. Dessutom finns det en inneboende konkurrensförmåga hos den revisor man redan har. Byter jag byrå kommer det ett antal personer som måste läras upp, delvis på min bekostnad. Jag får fler revisionstimmar eller i alla fall en annan mix av kompetenta timmar. Det är i och för sig normalt och inget konstigt. Någonstans måste man börja om man byter revisor. Byta bör man, men det är inte gratis.

Risk för överdrifter

Lennart Johansson menar att det finns en risk att hela offertdebatten blir överdriven – i alla fall när det gäller stora revisionsköpare. Det är kanske annorlunda med mindre firmor som behöver konsulttjänster och sådant.

– Men jag vill säga att revisionsbyråerna inte ska uppfatta det som kritik när man vill prata om kontroll över revisionskostnaderna och om att själv som köpare bidra till att få ner dem.

Inge Wennberg