Innehåll

Är vi revisorer trovärdiga när vi försvarar vår roll, vi är ju part i målet?

Med den frågan inledde Svenska Revisorsamfundets ordförande Klas-Erik Hjorth paneldebatten på ämnet ”Diskussion om revisionsplikt i småföretag” vid SRS revisorsdag i Stockholm den 18 november.

Efter att ha givit en del argument för revisionsplikten avslutade han med bl.a. följande fråga:

– Är den här debatten ett försök från en av parterna att samla de egna leden och avleda uppmärksamheten från de egna problemen?

Redovisningskonsulternas ordförande Roy Blom hade fått förhinder och den snabbinkallade ersättaren, SRFs vice ordförande Peter Berg, hade då ännu inte kommit upp på podiet.

Debattledaren, Gunilla Tengvall – journalisten som var med och skrev om Revisorn i VDs ledband i Veckans Affärer – inledde med en rundfråga:

Ska vi ha obligatorisk revisionsplikt i de små företagen?

Tre svarade klart NEJ:

Bankdirektör Clas Östberg, Nordbanken, professor Per Thorell, Uppsala universite, och Peter Berg från SRF.

Alla tre betonade att det var obligatoriet de vände sig mot.

Sex svarade JA:

Kjell Jönsson från Skatteförvaltningen, Birgitta Hermansson från Företagarna (”med stor tvekan inför obligatoriet”), Klas-Erik Hjorth och Martin Johansson från SRS, Peter Smedman från Ackordscentralen och Birgitta Lindén från FAR (”så länge man handskas med andras pengar”).

Linjerna i debatten var därmed uppdragna och det handlade mycket om att Peter Berg sedan fick försöka övertyga sina meddebattörer om att de minsta aktiebolagen med under tio anställda och balansomslutningar på max ett par tre miljoner inte skulle behöva obligatorisk revision.

– Men ni är ju en part, ni sköter redovisningen, vi kollar den, sa Birgitta Lindén.

Flera av debattörerna citerade också småföretagarna som i Balans nr 8–9/94 sagt att det var bra med revision så att man visste att det blev riktigt med skatten.

Alla debattens ja-sägare var dock långt ifrån tillfreds med allt:

– Den slätstrukenhet som revisionsberättelserna visar gör att man frågar sig om det verkligen är vad vi vill ha, sa Peter Smedman.

Han undrade också om inte svenska revisorer skulle ta efter lite av det amerikanska ifrågasättandet av företagsledningars hederlighet.

Professorn skärpte tonen

Samförståndet mellan parterna fick till sist Per Thorell att skärpa tonen:

– En engelsman skulle hoppa i taket om han hörde er säga att revisionen sker för samhällets skull, sa Thorell. Man måste passa sig för att lägga för stora krav på vad uppdraget innebär.

– Huvudsyftet är hela tiden rapporten till ägarna, betonade han.

Efter ett par timmars debatt – med flitigt deltagande från åhörarna – hade dock ingen av paneldeltagarna helt bytt sida.

– Men jag svänger mot ett tydligare ja, sa Birgitta Hermansson, VD för Dahls Patentbyrå och representant för Företagarna.

Klas-Erik Hjorth sammanfattade:

– Vi har olika roller och det ska kanske vara så och det är kanske bra.

Bengt Holmquist