Innehåll

Balans nr 6–7 1994

Redovisning: Nu lämnar Johansson över till Östman

Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed har utsett professor Lars Östman vid Handelshögskolan i Stockholm till ny ordförande i Redovisningsrådet.

Han efterträder där professor emeritus Sven-Erik Johansson.

I Rådet efterträder dessutom bankdirektör Jan Siling från SE-banken direktör Hans Lindblad från Atlas Copco.

Både Johansson och Lindblad har suttit i Rådet sedan starten 1989.

I stiftelsens styrelse ersätter vidare bankdirektör Curt G Olsson direktör Bernt Löf och auktor revisor Caj Nackstad efterträder auktor revisor Bo Fridman.