Innehåll

I den inledande paneldebatten diskuterade auktoriserade revisorerna Sten Lundvall och Göran Tidström tillsammans med FEE-presidenten Jens Röder bl.a. begreppet ”true and fair override”.

Debattledaren, FARs vice ordförande Thomas Thiel, började med att ge tre olika definitioner av begreppet ”rättvisande bild”: en filosofisk, en som handlade om att implementera EUs 4:e direktiv i svensk lagstiftning och en ”politisk”.

Han ville koncentrera debatten kring den mellersta frågan och gav själv en kort bakgrund av hur detta anglo-saxiska begrepp kom in i 4:e direktivet – f.ö. modellerat på 1965 års tyska aktiebolagslag – när engelsmännen krävde detta vid sitt EG-inträde 1982.

Sten Lundvall (som ju varit FAR-representant i den statliga redovisningskommittén) gav en kort redogörelse för regeringens proposition, där god redovisningssed finns kvar och rättvisande bild har tillkommit. Därtill den ”override” som ska kunna låta en rättvisande bild gälla över lagen.

Göran Tidström talade om att skära i dimman kring begreppet rättvisande bild. Han betonade att den svenska blandningen av kontinental och engelsk modell har givit oss problem.

– Danskarna är mer pragmatiska, sa han och Jens Röder instämde.

Sten Lundvall tog upp bilden med dimman och påpekade att det även i England fanns flera skolor. Juristerna som var rädda för missbruk och redovisarna som menar att begreppet true and fair förstörs om det preciseras. Redovisningskommittén hade tänkt sig en mer ”dansk” lösning, men blev överkörd av departementet. Enligt Sten Lundvall var man bl.a. rädd för att svenska företag skulle kunna bryta mot lagen. Samtidigt är det ett brott mot direktiven att inte införa möjligheten att låta den rättvisande bilden köra över lagreglerna.

– Om tyskarna nu också inför detta så blir det vi och Portugal kvar, sa han.

Panelen diskuterade också betydelsen i sammanhanget av den svenska kopplingen skatt – redovisning.

Göran Tidström menade att EG-inträdet ökat juristernas makt och att det nu var att hoppas på en vettigare lagstiftning.

– EG-direktiven skulle implementeras, sa Sten Lundvall. De är inte moderna, de stämmer inte med trenden mot IAS, det är trist. Vi får arbeta vidare via Redovisningsrådet och egna uttalanden. Med override kan det bli bättre.

– Nu får vi betyget, avslutade Tidström. Räcker det med Redovisningsrådets och börsens åtgärder för att inge förtroende hos lagstiftaren? Jag hoppas det!