Innehåll

Som första revisionsbyrå i Sverige har Arthur Andersen AB den 8 februari blivit certifierad enligt den internationella standarden för kvalitetsstyrning ISO 9001. Certifikatet gäller kvalitetsstyrningen av revisionsprocessen (provision of audit services) och har utdelats av det ackrediterade certifieringsinstitutet Det Norske Veritas Certification AB.

Ackrediterad certifiering av kvalitetssystem har varit vanligast inom industriföretag, men under senare tid har även certifiering av tjänste- och kunskapsföretag börjat förekomma. Den första kvalitetscertifieringen av en advokatbyrå ägde rum under 1994, då Advokatfirman Tisell fick motsvarande certifikat, även i det fallet av Det Norske Veritas.

Den internationella standarden för kvalitetsarbete fastställs av den internationella standardiseringsorganisationen ISO som har ett sjuttiotal länder som medlemmar. Sverige företräds i ISO-sammanhang av Standardiseringskommissionen SIS och av Swedac, Styrelsen för teknisk ackreditering. ISO 9000-serien är också fastställd som standard inom EU.