Balans nr 5 1995

Här är några av de CD-skivor som kan vara aktuella

Sveriges Aktiebolag

CD Förlag AB (Bonnier Information Services, Stockholm

Innehåller ekonomisk information om 310 000 svenska aktiebolag och de fyra senaste årsboksluten.

Uppdateras fyra gånger per år.

För PC och Macintosh

Finns i en version från MMP (som också har Bonnier-anknytning) i Uppsala med samma innehåll, men med en utförligare manual.

Sveriges Handelskalender/Stortele

CD Förlag AB, Stockholm

Innehåller namn, adress, fax, telefon och branschuppgifter, antal anställda omsättning osv. för cirka 90 000 svenska företag, myndigheter och organisationer.

Uppdateras två gånger per år.

För PC

Paragraf

RRV PA-system, Karlstad

Innehåller alla gällande lagar, SAV-cirkulär, EA-Handduken, baskontoplan, myndighetsregister och Postnummerkatalogen.

Uppdateras fyra gånger per år

För PC och Macintosh

CD-LAG X

Fritzes, Stockholm

Innehåller samtliga gällande lagar och förordningar i Svensk Författningssamling, kompletterade med avgöranden från Högsta domstolen 1983–1994 och rättsfall från Regeringsrätten 1983–1994. Referat och notiser i fulltext som de återges i Nytt Juridiskt Arkiv, Avdelning 1 och Regeringsrättens Årsbok. Dessutom alla propositioner från 1993/1994 års riksdag.

Uppdateras två gånger per år.

För PC.

CD-LAG

Fritzes, Stockholm

Rättsfall från Högsta domstolen från 1960 till 1982. Rättsfall och notiser återges i fulltext som de refereras i Nytt Juridiskt Arkiv, Avdelning 1. Avgöranden från Regeringsrätten från 1972 till 1982. Avgöranden och notiser återges i fulltext som de refereras i Regeringsrättens Årsbok.

Andra utgåvan kommer 1995 med successivt utökat antal rättsfall från 1930 och framåt.

För PC.

CD-SKATT

Fritzes, Stockholm

Innehåller ett stort urval skatteförfattningar samt aktiebolagslagen, bokföringslagen, med mera. Ett urval propositioner från 1993/1994 samt äldre propositioner som rör skattereformen. EG-direktiv gällande årsbokslut, redovisning, revisorer och filialer. Ett urval av Regeringsrättens avgöranden från 1973 och framåt i fulltext. Ett urval rättsfall från Högsta domstolen från 1960 och framåt i fulltext. RSVs handledningar. Med mera.

Uppdateras varje kvartal.

För PC.

Sveriges Rikes Lag CD-ROM

Fritzes, Stockholm

Innehåller den kompletta lagtexten, praxis, förarbeten och kommentarer i fulltext.

För PC.

FAR CD

FAR Förlag, Stockholm

Innehåller nyhetsbrevet FAR INFO, FARs Samlingsvolym, FARs regelsamling Bank, Börs och försäkring, Normer för redovisning och revision i offentliga sektorn, Skatte- och taxeringsförfattningarna, Skatte- och deklarationshandboken, Baskontoplanen med SRU-koder, Tidskriften Balans, Bokföringsnämndens uttalanden – frågor och svar, med mera.

Uppdateras tio gånger om året.

För PC och Mac.

SPCS Adresskiva

Scandinavian PC Systems, Växjö

Innehåller adresser och telefonnummer till Sveriges aktie-, handels- och kommanditbolag, banker, skolor, offentliga förvaltningar.

Uppdateras varje kvartal.

För PC och Mac

Ekonomiskivan

Scandinavian PC Systems, Växjö

Innehåller de tre senaste boksluten för över 200 000 aktiebolag i Sverige.

Uppdateras två gånger per år.

För PC och Mac.

VilmaX

Scandinavian PC Systems, Växjö

Innehåller adressregister med över 1 200 000 svenska villor med region, hustyp, byggvärdeår, taxering, uppvärmning osv.

Uppdatering?

För PC och Mac.

Ovanstående marknadsurval bygger på företagens egna uppgifter och gör inte anspråk på att vara fullständigt.