Innehåll

Balans nr 10 1996

Nyheter: Delat pris för bästa artikel i Balans

Juryn för C H Witts pris för bästa artikel i Balans har utsett Behov av bättre vägledning för nedskrivningsbeslut av Sven-Erik Johansson och Sigvard Heurlin (nr 1/96) och Perspektiv på den nya årsredovisningslagen av Per Thorell (nr 11/95) till pristagare årgång september 1995–juni 1996.

Motiveringarna lyder:

Sven-Erik Johansson och Sigvard Heurlin har gjort en grundlig och mycket väl strukturerad analys av ett svårt och angeläget ämne med stort nyhetsvärde.

Per Thorell har givit uttryck för en självständig uppfattning i ett aktuellt och svårgenomträngligt ämne. Framställningen är engagerad och lättläst trots det omfattande och komplexa innehållet.

Juryn ansåg att många artiklar under perioden hållit en hög standard och tilldelade även Bo Lagerström hedersomnämnande för artiklarna ”Successiv vinstavräkning i entreprenadföretagens externa rapportering?” (nr 8–9/95) och ”Redovisning och begreppet rättvisande bild” (nr 6–7/96).