Innehåll

Styrelsen beslöt också att ge ut en ”Statement of Principles” om redovisning i jord- och skogsbruk. Även här skall redovisningen bygga på verkliga värden. Det är en princip som bland andra de svenska skogsföretagen motsätter sig. En värdering av de stora skogsinnehaven i AssiDomän, SCA osv. uppfattas inte som meningsfull.

Kritik har också förts fram av de stora skogsföretagen i Kanada och USA. Det är därför inte osannolikt att principen om värdering till verkligt värde kommer att förses med några undantag i det kommande utkastet.