Styrelsen antog en ny rekommendation om redovisning av leasing. Denna ersätter den tidigare IAS 17, dvs. den rekommendation som legat till grund för den svenska rekommendationen, RR6. Ändringarna i IASC:s rekommendation är förhållandevis små och saknar praktisk betydelse. IASC aviserar emellertid att man avser att gå vidare med ett betydligt mer genomgripande förslag till ändrad leaseredovisning om något år. Det handlar om att alla leasekontrakt med en löptid över ett år skall tas in i balansräkningen.