Innehåll

Balans nr 4 1997

Ny ansvarsförsäkring

FAR har under vintern genomfört en upphandling av gruppförsäkringen mot förmögenhetsförlust (”ansvarsförsäkringen”). Både den hittillsvarande försäkringsgivaren Skandia och ett stort antal andra svenska och utländska försäkringsbolag har inbjudits att lämna offerter. FAR har biträtts vid upphandlingen av mäklarfirman Max Matthiessen.

Efter att ha utvärderat de inkomna offerterna beslöt FARs styrelse den 7 april att ge uppdraget åt AIG Europe. Försäkringen, som gäller från 1 juli 1997, har avsevärt lägre premie än den hittillsvarande, men innehåller ändå flera förbättringar i skyddet.

Grundpremien per revisor blir 2 700 kronor (i den gamla försäkringen 6 250 kronor). Härtill kommer en premie på 0,25 procent av byråns årsomsättning (hittills 0,312 procent). Försäkringsbeloppet blir som hittills 200 basbelopp per skada, men i den nya försäkringen får även mindre byråer en s.k. återställare, så att det sammanlagda försäkringsbeloppet per år kan bli ända upp till 400 basbelopp. Täckningsområdet, som hittills endast varit Sverige, utvidgas till hela EES-området.

Byråer som tidigare inte utnyttjat FARs gruppförsäkring får fullt s.k. retroskydd om de ansluter sig. Har de senaste åren varit skadefria utgår ingen tilläggspremie för detta.

Även kontorsförsäkringen har upphandlats. Den läggs fortsättningsvis i General Accident. Premien blir 0,095 procent av omsättningen (tidigare 0,101 procent). Datorförsäkringen ingår då i grundförsäkringen. Den har tidigare fått tecknas separat mot en premie på 0,35 procent av försäkringsbeloppet för stationära datorer och 2,3 procent för portabla datorer. En tjänstereseförsäkring på upp till 500 resdygn per år och byrå läggs också in i kontorsförsäkringen.

Försäkringarna är tillgängliga för byråer med upp till 20 auktoriserade och godkända revisorer. De större byråerna har i praktiken löst sina försäkringsproblem på annat sätt.

En detaljerad inbjudan till försäkringen utsänds i dagarna till FAR-byråerna.