Innehåll

För sjätte året i rad arrangerade IREV sin Revisorsdag i Göteborg. Årets tema i inbjudningen till Scandic Hotel Crown var ”Rättvisande bild”.

Inledningsvis gav ekonomen Nils Lundgren en översikt av det ekonomiska läget med rubriken ”Hoten mot konjunkturuppgången”.

Han förmedlade en behärskad optimism vad gällde den svenska ekonomin, men han var samtidigt tvungen att tillfoga en brasklapp om att han kunde ha fel.

Visserligen pekar de flesta faktorer på att Sverige förblir starkt ett tag till och vi har ett bra konkurrensläge, men utvecklingen i Asien är svårbedömd. Stora kriser stör mekanismerna och kan t.ex. locka fram protektionismen. Då hjälper det inte alltid att ha en stark ekonomi (som USA faktiskt hade vid tidpunkten för kraschen 1929).

Men Lundgrens grundtips var ändå överskott i den offentliga sektorn, hygglig tillväxt och låg inflation. Däremot var han mer pessimistisk beträffande utvecklingen av arbetslösheten.

FARs generalsekreterare Björn Markland gick sedan igenom den aktuella situationen beträffande revisorsreglerna i världen, i Europa och i Sverige. (Som påpekas i referatet från FAR-dagen på sid 13 återkommer Balans här till en fyllig uppdatering av situationen i ett kommande nummer).

Efter lunch berättade representanter för Göteborgs Energi om en omorganisation med tillhörande IT-åtgärder.

Eftermiddagens dominerande inslag var ”Redovisningsfrågor i 1997 års bokslut” där först Sten-Eric Ingblad, Öhrlings Coopers & Lybrand, redogjorde för att par pågående diskussioner, bl.a. den om bokföring utomlands (se vidare Balans 4 och 6/7-97).

Ordföranden i FARs redovisningskommitté, Carl-Eric Bohlin, Price Waterhouse, gick sedan igenom en del internationella nyheter på redovisningsområdet. För aktuella kommentarer hänvisas till sidan 36 i detta nummer.

Nästa år arrangeras Revisorsdagen i Göteborg den 12 januari.