Innehåll

År 2000-beredskapen hos stora multinationella företag är förhållandevis hög om man jämför med beredskapen och probleminsikten hos s.k. SME:s (Small and Mediumsized Enterprises). Även när det gäller att förebygga eventuella datorhaverier i samband med årtusendeskiftet har dessa företag befunnits ligga långt efter i planeringen.

Féderation des Experts Comptables Européens FEE har givit ut en guide, The SME business guide to the Year 2000 – Step-by-step advice for the smaller enterprise, som vänder sig till dessa företag.

Författarna Lynn Craig och Mike Kusmirak belyser den aktuella problematiken på ett lättfattligt sätt och ger SME:s vägledning avseende sådana åtgärder som kan behöva vidtas inför år 2000.

Boken omfattar 136 sidor.

The SME business guide to the Year 2000, Cambridge Publishers Ltd, kan beställas från The Year 2000 support Centre Ltd, PO Box 216, Cambridge, CB4 3UN, England. Pris: £7,95 (ca 100 SEK) ISBN 1 901572 080