Innehåll

Balans nr 11 1998

Glöm inte att år 2000 är ett skottår också!

Till frågorna kring datorernas anpassning till år 2000-problemet hör det faktum att det då även är skottår.

Mot reglerna kan det tyckas, jämna sekeltal ska normalt inte vara skottår.

Men det behövs tre regler för att justeringen av tidsskillnaden mellan jordens solvarv och kalenderåret ska fungera, berättar Handelsbankens tidskrift Remissan:

1. År som är jämnt delbart med 4 är skottår, den vanliga huvudregeln.

2. Jämna sekeltal är inte skottår.

3. År som är jämnt delbara med 400 är dock skottår.

Det kan finnas programmerare som inte tagit hänsyn till regel 3 då man skapat system och då blir det problem i årsskiftet februari-–mars 2000.

I Handelsbankens egna centrala datasystem har man t.ex. hittat fyra sådana fel under arbetet med 2000-projektet.