Innehåll

Balans nr 12 1998

Internationellt: Storbritannien Private Finance Initiative (PFI)

Slutligen kan nämnas att ASB gjort ett uttalande om hur PFI-projekt skall redovisas. Det typiska för dessa projekt är att ett privat företag eller konsortium bygger en väg, en bro eller ett sjukhus på uppdrag av staten. Företaget svarar för driften under en viss, vanligen ganska lång, tid varefter, beroende på villkoren, vägen, bron etc, lämnas över till staten. I uttalandet diskuteras vem som skall ta upp de aktuella tillgångarna i sin balansräkning. Svaret utgår från vilken part som bär de väsentliga riskerna respektive åtnjuter förmånerna. Diskussionen är alltså snarlik den som förs i rekommendationen om leasing.

Rolf Rundfelt