Innehåll

Balans nr 3 1998

Först att pröva in i FAR med ”EU-examen”

Jan Buisman, hur känns det att ha klarat examen och vara svensk revisor?

– Det känns jättebra!

Var det svårt att komma från holländska erfarenheter som revisor och ta svensk examen?

– Genom att hela tiden fråga mig själv ”hur är det i Holland och varför är det inte så i Sverige” fick jag det lättare att läsa in det jag behövde.

Skillnader?

– Det var väldigt mycket skatt att läsa in och på stora byråer har man ju experter. Men jag förstår att en examen måste vara generell. Däremot blev det väldigt tydligt för mig med det svenska sambandet mellan beskattning och redovisning. Jag hade nog inte insett att det var stor skillnad.

Hur är det med den vanliga revisionen?

– Den är i stort sett identisk med den holländska.

Hur är det att vara revisor i Sverige?

– Som det var i Holland. Man bemöts på i stort sett samma sätt av dem som vet vad en revisor gör.

Jan Buisman , Öhrlings Coopers & Lybrand, är den förste ”EU-utlänning” som blivit auktoriserad genom att klara svenska prov enligt de EU-regler som nu gäller även i Sverige.