Innehåll

Den statliga kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget har kontaktat FAR genom sin ordförande Rolf Wirtén. Kommissionen tänker sig att förföljda judiska affärsmän på 30- och 40-talen kan ha tagit hjälp av svenska revisorer för att skydda sina tillgångar mot konfiskation.

Den som vet något av intresse kan kontakta kommissionen direkt, tel. 08-405 10 00 eller fax 08-411 23 38. Det går även bra att kontakta FARs generalsekreterare Björn Markland.

Bengt Holmquist