Innehåll

På IASC:s extra styrelsesammanträde i december antogs IAS 39, Financial Instruments, med knappast möjliga marginal. Endast 12 av de 16 medlemmarna röstade för rekommendationen vilket är det minimum på 2/3 som krävs enligt IASC:S statuter. IAS 39 skall tillämpas från och med år 2001. Den gäller för alla företag och alltså inte bara de publika vilket var förslaget i det tidigare utkastet till rekommendation.

IASC:s beslut ökar pressen på EU att ändra det 4:e direktivet för att möjliggöra för europeiska företag tillämpa IAS utan omräkning. Det var sagt att en skrivelse från Kommissionen till Ministerrådet skulle avlämnas vid årsskiftet. Om detta skett är dock i skrivande stund oklart.

Rolf Rundfelt