Innehåll

För att ytterligare understryka behovet av en ny struktur för IASC har den så kallade G4-gruppen (FASB, ASB, CICA samt AASB) gett ut en ”Invitation to comment – Methods of Accounting for Business Combinations”. Vad det handlar om är att USA, UK, Kanada och Australien beslutat att formalisera sitt sedan flera år pågående arbete att samordna rekommendationer i redovisningsfrågor. Ambitionen är att de fyra länderna skall arbeta parallellt med olika frågor. Det förtäckta hot som finns är att gruppen utökas med andra normgivande organisationer och på så sätt eliminerar behovet av IASC.

Den aktuella rapporten behandlar poolningsmetoden. I rapporten diskuteras för- och nackdelar med olika metoder för redovisning av företagssammanslagningar. Slutsatsen är entydig. Medlemmarna i gruppen rekommenderar att poolningsmetoden avskaffas.

Hur snabbt det kan ske är oklart. Rimligen tar det dock åtminstone tre år innan en slutlig rekommendation antagits. Det kan för övrigt nämnas att även IASC hakat på debatten. IASC har alltså tillsatt en arbetsgrupp som kommer att diskutera poolningsredovisning parallellt med G4-gruppen.

Rolf Rundfelt