Innehåll

Balans nr 1 1999

Debatt: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital

Kommentar till länsassessor Bo Lampas artikel i Balans 12/1998.

I en artikel i balans nr 12/1998 s. 12 (13 f.) behandlas stiftelselagens krav på redovisning av stiftelsetillgångar. Stiftelselagen medger att olika stiftelsers tillgångar är samförvaltade. I artikeln kritiseras den praxis som uppges förekomma att stiftelsernas tillgångar i sådant fall redovisas som andelar av en gemensam placering. Om det i en sådan placering ingår aktier måste det enligt författaren framgå av respektive stiftelses redovisning, hur många aktier av varje slag (Volvo, Astra etc.), som just den stiftelsen äger. Detta motiveras med att det bakomliggande ägarförhållandet skall betonas och att det sakrättsliga skyddet för stiftelsernas tillgångar skall säkras.

Artikelförfattaren citerar ur 18:1 handelsbalken i 1734 års lag, som på ett ålderdomligt språk reglerar en sysslomans redovisningsskyldighet. Det hade kanske varit mera adekvat att hänvisa till 1944 års lag om redovisningsmedel, som anger förutsättningarna för att redovisningsmedel skall vara sakrättsligt skyddade. Grundregeln i denna lag är att redovisningsmedlen skall vara avskilda från förvaltarens egna tillgångar. I lagens tredje stycke anges följande:

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.

Med stöd av denna lag har alltså flera samförvaltade stiftelser sakrättsligt skydd mot förvaltarens borgenärer, under förutsättning att deras tillgångar är avskilda från dennes egna tillgångar, och det citerade stycket reglerar de olika stiftelsernas inbördes förhållande. Från sakrättslig synpunkt finns inte någon anledning att vid varje tidpunkt specificera vilka delar av den gemensamma placeringen som tillkommer varje stiftelse, om nu detta alls är möjligt. Det synsättet ligger nämligen nära till hands, att de olika stiftelserna inte äger något annat än en andel i den gemensamma placeringen, utan möjlighet för varje stiftelse att göra anspråk på någon viss del av denna.

Advokat Hans Forssell Lagerlöf & Leman Advokatbyrå