Innehåll

Balans nr 10 1999

Nyheter: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris

Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober att utse ”Intuitiva intrycket viktigt vid bedömning av krediter” som publicerades i nummer 12/1998 till segrare. Artikeln är skriven av Erling Green, docent vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Vid jurysammanträdet medverkade auktor revisor Bertil Edlund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ordf.), FARs ordförande Ingvar Pramhäll från samma byrå, Hans Edenhammar från Stockholmsbörsen och professor Lars Östman från Handelshögskolan i Stockholm.

Ordföranden i Redovisningsrådet, direktör Lars Ohlsson-Leijon, som också ingår i juryn, var förhindrad att delta i årets arbete.

Motiveringen lyder:

Erling Green gör ett ambitiöst och välskrivet försök att systematisera påverkan från andra faktorer än de ekonomiska vid beslutsfattande – ett ämnesområde som inte tillräckligt uppmärksammats.

Diplom och prischeck överlämnas traditionellt vid banketten i anslutning till FAR-dagen – i år den 26 november.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...