Innehåll

Balans nr 10 1999

Nyheter: FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning

Den europeiska revisorsorganisationen FEE publicerade 8 oktober sitt diskussionsunderlag om europeiska redovisningsregler: Discussion Paper on a Financial Reporting Strategy within Europe.

I ett följebrev konstaterar FEE:s vicepresident Göran Tidström att det är bråttom med att få igång debatten. EU-kommissionen kan nämligen tänkas ta ställning till frågorna vid inplanerade möten i olika grupper under oktober och november.

Till en början vill organisationen fokusera debatten kring kapitalmarknad och koncernredovisning. Man konstaterar också att FEE är en stark anhängare av IASC:s arbete och att man anser att IAS (International Accounting Standards) erbjuder den bästa möjligheten att åstadkomma både global och europeisk harmonisering. Den utvecklingen skulle kunna störas om det skulle skapas ytterligare regionala och nationella normgivare eller om EUs direktiv inte skulle hänga med i den internationella utvecklingen.

Man föreslår alltså att det skulle finnas möjlighet för noterade europeiska företag att använda IAS i stället för nationell standard.

Det krävs dock ändringar i det fjärde direktivet för att möjliggöra för medlemsländerna att tillåta en vidare utveckling av IAS utan ytterligare lagstiftning. På så sätt vill man undvika att de europeiska företagen skulle hindras att fullt ut använda internationell standard.

När det gäller den kontroversiella frågan om användningen av amerikanska redovisningsprinciper – US GAAP – i Europa konstaterar FEE i sitt pressmeddelande att eftersom dessa redan används här i stor utsträckning är det förmodligen nödvändigt att tillåta dem under en begränsad övergångstid.

Vidare föreslår man ett nytt organ – European Financial Reporting Coordination and Advisory Council. Dess uppgift skulle vara att öka förståelsen och användningen av IAS i Europa. Dessutom skulle man med detta skapa ett europeiskt forum där man kan diskutera nya redovisningsstandarder under utveckling.

Vidare skulle det nya organet kunna vara rådgivande till kommissionen när det gäller nödvändiga förändringar i direktiven och till medlemsländerna när det gäller att införa internationella standarder.