Innehåll

Balans nr 11 1999

Så vill IFAC förändra sin organisation

Inom den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny organisation som bättre ska möta de framtida kraven på branschen.

Förslagen har utarbetats av en speciell grupp (Strucure and Organizations Task Force förkortad SOTF), där Nordens representant varit Uffe Conrad, generalsekreterare i den danska Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Efter att under ett och ett halvt år ha studerat frågorna och bl.a. intervjuat mängder av nuvarande och före detta ledamöter i olika föreningsorgan och regionala organisationer lade man i våras fram sina rekommendationer till IFAC:s råd:

Den nya organisation måste vara

  • professionellt, tekniskt och etiskt stark,

  • flexibel och öppen för förändring och

  • väl styrd/bästa resursanvändare

Dessutom måste den

  • mobilisera branschens kapacitet för att skapa kvalitet,

  • utöva verkligt inflytande/övertyga när det gäller efterlevandet av rekommendationer och

  • vara en effektiv/inflytelserik röst

Några konkreta förslag till ny organisation har också presenterats:

Generalförsamlingen (Assembly) ersätts av ett nytt råd (Council), en form av representantskap där alla medlemsorganisationer en gång om året godkänner strategi, budgetar och policyrekommendationer.

Det tidigare Council ersätts av en ny styrelse (Board) med ledamöter från femton länder, som får ha med sig en teknisk rådgivare.

Ordföranden och blivande ordföranden får mandattiden förkortad med ett halvår till två år och – som Balans redan berättat i samband med utnämningen av Peter Johnston – har chefstjänstemannen nu titeln Chief Executive Officer.

Ändringsförslagen ska läggas fram till generalförsamlingens möte i Edinburgh i maj år 2000.