Innehåll

Balans nr 12 1999

Debatt: Revisorer och Redovisningsråd – tänk efter före!

Revisorerna påtar sig rollen som byråkratiseringens spjutspetsar och lägger en tung våt filt över småföretagen i form av onödigt komplicerade redovisningsregler.

Redovisningsrådets (RR) medlemmar går ut offentligt och påstår att dess rekommendationer (RR-REK) i redovisningsfrågor är god redovisningssed för alla företag. Att några hundra börsföretag delvis följer RR-REK på grund av börskontrakt etc. kan möjligen konstituera god sed för börsföretagen. Men god sed förutsätter utbredd användning. För att få 100 000-tals småföretag att följa RR-REK krävs hjälp i många avseenden.

Revisorerna ställer upp som hjälpgumma genom att aningslöst belamra småföretagen med årsredovisningsmallar där det påstås att företaget följer RR-REK. Det innebär att man medverkar till en utbredd användning. Då blir det god redovisningssed alldeles i onödan och till höga kostnader för de mindre företagen.

Omfattningen av och komplexiteten i RR-REK ökar för närvarande i snabb takt på grund av inverkan från internationell praxis för stora publika företag. Jag behöver bara nämna tre av alla rekommendationer – ”finansiell leasing”, ”uppskjuten skatt” och ”successiv vinstavräkning”. Dessa är exempel på krav som är alldeles för långtgående för småföretagen att uppfylla. Återstår i så fall för oss revisorer att hjälpa till – men till vilket pris och till vad nytta för vem?

För ”microföretag” (mindre än 10 anställda) som utgör långt mer än 90 % av alla företag produceras nu årsredovisningar i 10-sidiga dokument med överflödig och ofta nonsensinformation så att man inte ser skogen för bara träd. Allt i enlighet med mallen!! Normalt skulle det räcka med 2 sidor.

Bokföringsnämnden (BFN) står i begrepp att fastställa kraven på de små företagen när det gäller RR-REK. Det är fullkomligt orimligt att belasta alla småföretag med krav på att slaviskt följa dessa rekommendationer. Skall man tala om harmonisering internationellt måste man också väga in i vilken utsträckning andra länder kräver följsamhet för de små företagen. Om jag är rätt underrättad finns inte i något land i världen sådana krav. Varför skall då vi vara bäst i klassen?

Per Strandin Auktor revisor

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...