Innehåll

Balans nr 12 1999

Internationellt: Storbritannien – utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder (ED 20 Retirement Benefits)

Storbritannien, liksom Sverige, arbetar på att införa nya regler för redovisning av pensionsskulder. Utgångspunkten för båda länderna är IAS 19, dvs. IASC:s rekommendation om Employee Benefits. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan ED 20 och det förväntade innehållet i ett kommande svenskt utkast till rekommendation. Det gäller redovisningen av så kallade aktuariella vinster och förluster. Sådana vinster och förluster kan vara mycket stora. De orsakas till exempel av att marknadsräntorna ändras. En sänkning av ränteläget på det sätt som vi upplevt senare år medför en mycket kraftig ökning av pensionsskulderna vilket alltså är en aktuariell förlust. Ett annat exempel är om ett företag satt av medel till en pensionsstiftelse där en kraftig uppgång av börskurserna kan ge upphov till stora oplanerade vinster. Enligt IAS 19 är det tillåtet att fördela den här typen av vinster och förluster på upp till 20 år. Detta är något som företagen slagits hårt för. Fördelningen gör att pensionskostnaden för enskilda perioder jämnas ut och man undviker de hopp som annars skulle bli följden.

Enligt ED 20 strider en sådan här fördelning mot det grundläggande kravet att balansräkningen skall redovisa det verkliga värdet på alla skulder. Det är en synpunkt som också delas av EU-kommissionen. Kommissionen har gått så långt att man menar att en fördelning av aktuariella vinster och förluster står i strid med EG-direktiven. I ED 20 föreslås därför att företag alltid skall ta upp pensionsskulden till sitt verkliga värde liksom för eventuella stiftelsetillgångar. Vinsterna och förlusterna skall dock inte redovisas över resultaträkningen. I stället föreslås att de skall redovisas över den kompletterande resultaträkningen som brittiska företag måste lämna, dvs. den så kallade Statement of Total Recognized Gains and Losses.

Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...