Innehåll

Balans nr 3 1999

Internationellt: Modernisering av EU-direktiven

Rolf Rundfelt

När kommissionen hävdar att det inte finns några egentliga konflikter mellan IAS och direktiven utgår man från att medlemsföretagen skall tillämpa IAS på Kommissionens villkor. Framför allt när det gäller IAS 19 verkar priset högt. Det kan möjligen få en positiv konsekvens. Reaktionen mot de stelbenta och ålderdomliga bestämmelserna i direktiven kan väntas öka.

Kommissionen har också inlett ett arbete på att moderisera direktiven. I första hand gäller det en omskrivning som skall göra det möjligt för företag att värdera vissa finansiella instrument till verkligt värde. Kommissionens förslag är i det närmaste klart och skall överlämnas till ministerrådet i april. Dessutom har Kommissionen låtit meddela att man är öppen för att ta upp förhandlingar med medlemsländerna i slutet av året för att göra en modernisering där så bedöms erforderligt. Man kan hoppas att det skall göra det lättare för medlemsföretagen att tillämpa IAS på ett sätt som de anser bäst.

Rolf Rundfelt