Innehåll

Balans nr 5 1999

Internationellt: EU-kommissionens kommentarer till ”Shaping IASC for the Future”

EU-kommissionen har översänt sina kommentarer till det förslag som IASC publicerat och som rör IASC:s framtida struktur. Kommentarerna föregås av ett följebrev som är undertecknat av kommissionären Monti vilket är ett uttryck för den vikt man lägger vid frågan. Inställningen är klart negativ. I brevet framhålls att Kommissionen i slutet av 1998 lagt fram ett förslag om att låta IAS ta över en stor del av den roll som direktiven idag har. Det förutsätter emellertid att IAS fastställs på ett acceptabelt sätt. Det krävs en politisk legitimitet. Den uppnås inte genom att IASC ”stärker banden med en relativt liten grupp av normgivande organisationer eller att man bygger upp en organisation efter mönster av en viss nationell organisation. En vidare krets av intressenter medför en politiskt acceptabel lösning och leder till bättre rekommendationer. De nuvarande förslagen verkar minska möjligheterna för att få med bredare spektrum av personer med erfarenhet från industrin i normgivningsprocessen och ökar istället användningen av heltidsanställda redovisningsspecialister. Denna ansats äventyrar risken för att kvaliteten på framtida standards skall försämras.

Det är med andra ord ganska hårda ord. Det underförstådda hotet är att om IASC ger efter för de amerikanska synpunkterna som är de rakt motsatta de som Monti ger uttryck för så kommer Kommissionen att dra tillbaka sitt stöd för IAS. Vad det skulle få för konsekvenser är svårt att överblicka. Kanske de inte är så allvarliga. Sannolikheten för att Kommissionen skulle kunna bygga upp något eget är liten. Dock kan man fördröja arbetet med att modernisera direktiven och på så sätt skapa friktioner och irritationer för de länder och företag som vill närma sig IAS.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...