Balans nr 5 1999

Tema: Inte bara revision: Det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med

– Lönebildningen inom revisorsyrket måste hålla jämna steg med lönerna på konsultsidan. Annars finns en uppenbar risk att intresset för yrket minskar och att vi får en brist på duktiga revisorer.

Det säger Peter Norberg, auktoriserad revisor och delägare i Ernst & Young, en av landets stora revisionsbyråer med ett mycket brett utbud av konsulttjänster inom bland annat verksamhetsstyrning, processutveckling, personal och organisation, IT-användning, strategi och styrning med mera. Nu är han relativt optimistisk om den framtida efterfrågan på revisorstjänster.

Måste värna om yrket

Efterfrågan kommer att attrahera personer till yrket. Men en lyckad framtid för en revisor kräver förutom efterfrågan av tjänsten även insatser från såväl byråerna som den enskilde revisorn:

– Byråerna måste värna om yrket genom att hela tiden utveckla arbetsmetoderna, förklarar han. Uppdragen måste uppfattas både meningsfulla och intelligenta. Samtidigt måste den enskilde revisorn fortlöpande utveckla sin kompetens och ”ta för sig”.

De stora byråernas satsningar på utökade konsulttjänster innebär indirekt en nyttig kompetensutmaning för revisorn enligt Peter Norberg:

– Det är nog egentligen inte frågan om konkurrens mellan revisorerna och specialisterna, utom kanske i fråga om lönerna, utan mer att revisorn utvidgar sin kompetens både i rena faktafrågor men också som arbetsledare.

Kraven har ökat

Peter Norberg förklarar att revisorns roll har förändrats på flera plan:

– Yrket har utvecklats från vår tidigare roll som ”allvetande klok farbror” till dagens uppgift att vara projektledare där vi omger oss med experter och konsulter under vårt uppdrag. Vi ska både kunna välja ”rätt” experter som ger råd men också välja det ”rätta” rådet. Ytterst är det vi som har kundansvaret. Kravet på revisors kompetens har alltså ökat både på djupet och på bredden.

Och i det sammanhanget vill Peter Norberg slå fast att ingen är oberoende. Utgångspunkten kan inte vara att en revisor ska leva och verka helt fria från intryck från det som sker kring honom eller henne.

– Konststycket är att vara klar över sin roll och hela tiden fråga sig vilka insatser som krävs för en bra revision. Under revisionen måste du vara objektiv och begära in den expertmedverkan och de konsulttjänster du anser vara behövliga. Där sätts din integritet, kompetens och skicklighet på prov.

Revisorn bestämmer

Det är alltså revisorn som bestämmer om han eller hon ska begära expertmedverkan i revisionsuppdraget.

– Om det gäller den sedvanliga revisionen tycker jag det är självklart att jag då använder sakkunskapen på den egna byrån. Inte så mycket för att ge mina kolleger jobb, utan fastmer för att jag vet att det innebär en kvalitetsgaranti.

Peter Norberg skulle också anlita den egna byråns konsulter om det gällde ett uppdrag utanför revisionsarbetet och där han inte behöver ta ställning till utfallet av uppdraget efteråt.

– Däremot är det mer tveksamt att anlita Ernst & Young om det gäller ett uppdrag som jag efteråt måste granska konsekvenserna av. Framför allt gäller det stora, övergripande frågor som exempelvis sammanfattande råd i samband med att en kund, där vi är revisorer, gör ett företagsförvärv. Just för att värna om min objektivitet skulle jag i ett sådant fall kanske be kunden att hämta sina rådgivare utanför Ernst & Young.

Balansgång

Men han tillägger att det hela är fråga om en balansgång mellan å enda sidan det oberoende en fristående uppdragstagare kan innebära och å andra sidan den kvalité och kompetens som den egna byrån kan garantera klienten.

Peter Norberg konstaterar också att Ernst & Young – som andra byråer – måste göra insatser som inte alltid betalar sig fullt ut:

– Vi har till exempel seminarier inom olika ämnesområden, ett slags kostnadsfri kollektiv rådgivning då vi bjuder in våra kunder. Det är alltid intressant och viktigt att träffa kunderna och visa prov på vad vi kan, men en sådan utbildningsdag låser duktiga medarbetare som egentligen skulle vara ute hos klienterna och bidra till byråns täckningsbidrag.

– Det är egentligen en ganska dyr, men nödvändig marknadsföring, säger Peter Norberg.

Moral och ansvar – viktiga egenskaper

Han tror också att den sociala kompetensen blir allt viktigare för den enskilde revisorn.

– När vi rekryterar ny personal bedömer vi – förutom kompetens – den sökandes energinivå, om han eller hon verkar vara på hugget och intresserad av byrån och arbetsuppgifterna. Det är också viktigt att det finns bra moral och en vilja att ta ansvar när man arbetar hos oss.

Med moral och ansvar menar Peter Norberg inte bara FARs etiska regler utan också att man fullt ut tar sitt ansvar för kolleger och arbetskamrater och att man för in en bra lagmoral i sitt team.

– Men det får man inte gratis, betonar Peter Norberg. Och då är vi tillbaka där vi började. Bra revision är ett lagarbete där medarbetarna skall vara bra team players och ha en bra lön.

Bengt Holmquist, intervjuer av Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...