Innehåll

Balans nr 6–7 1999

Nyheter: Granskarna ska granskas – Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden

Riksdagens revisorer beslöt den 6 maj att granska Revisorsnämnden (RN) och dess verksamhet. Förslaget kommer från revisorerna själva.

I sina skäl för att sätta igång en granskning anger man bl.a. att den verksamhet som bedrivs av RN är principiellt viktig. Man betonar också att just granskningar av tillsynsmyndigheter är ett viktigt område för Riksdagens revisorer.

I sin s.k. förstudie (1998/99:13) skriver revisorerna:

Beträffande Revisorsnämndens systematiskt uppsökande tillsynsverksamhet har den ännu efter snart fyra år inte börjat fungera på det sätt som avsetts. Intervjuade tjänstemän vid Regeringskansliet menar att nämnden ännu inte kommit så långt med sin verksamhet. Särskilt problemen med att sjösätta den systematiskt uppsökande tillsynen och det faktum att Revisionsbolagsutredningen pågått har, enligt tjänstemännen, medfört att tillsynen inte utökats i den utsträckning som avsetts.

Granskningen ska innehålla en analys av hur nämnden fullgör sitt uppdrag i enlighet med de mål för verksamheten som givits av regeringen. Bl.a. ska man se på nämndens villkor och resurser (av RNs budget för 1999 framgår att avgifterna inte längre helt finansierar verksamheten, vilket kan innebära avgiftshöjningar för år 2000).

Revisorerna ska också se om det finns särskilda problem och hinder som påverkar nämndens möjligheter att vara effektiv. Regeringens styrning av verksamheten ska också undersökas.

I utredaren Christine Annemalms uppdrag ingår också att göra två jämförande studier; den ena om metoder för tillsyn och kontroll av lagstadgad revision i några länder jämfört med den svenska modellen, den andra om hur branschorganisationer och revisionsbolag i Sverige arbetar med sin kvalitetskontroll av revisorer och revisionsbolag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...