Innehåll

Balans nr 6–7 1999

Nyheter: Svensk avhandling belönad med pris i USA

En svensk doktorsavhandling har i konkurrens från hela världen erhållit AAA:s (American Accounting Association) utmärkelse ”Outstanding International Dissertation Award”.

Ekonomie doktor Jan Marton, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Företagsekonomiska institutionen, kommer att få ta emot sin utmärkelse vid AAA:s årsmöte i San Diego i augusti.

Hans avhandling heter ”Accounting and Stock Markets” och är en studie av svensk redovisning för internationella investerare och analytiker. Marton är universitetslektor och forskare, men också CPA (Certified Public Accountant) i New York där han tidigare arbetat. Hans forskning går nu vidare inom samma område som berördes i den prisbelönta avhandlingen.