Innehåll

Balans nr 6–7 1999

EMU: FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas

FASB:s styrelse har enhälligt röstat för att avskaffa poolningsmetoden. Tidigare i år publicerade FASB en diskussions-pm där man lade fram några olika alternativ för att komma till rätta med vad som allmänt uppfattas som ett missbruk av poolning.

Enligt en uppgift från SEC är det numera fler företag som redovisar samgåenden som poolning än som förvärv om man räknar efter värde. För SEC har det här länge varit ett problem och SEC har förmodligen uppmuntrat FASB att fatta sitt beslut.

I kombination med att styrelsen tidigare uttalat sig för att begränsa avskrivningstiden på goodwill till 20 år kan man förutse en intensiv lobbyingaktivitet från de amerikanska företagen. Inte minst IT-företagen kommer säkert att hävda att förslagen kommer att få negativa konsekvenser för branschen. Ett utkast till rekommendation väntas i slutet av juli.

Diskussionen om poolningsmetodens vara eller inte vara är ett G4-projekt. Det betyder att frågan också behandlas av Storbritannien, Kanada, Australien och IASC.

IASC kommer sannolikt att diskutera poolning vid sitt nästa sammanträde i slutet av juni. Det är knappast troligt att IASC kommer att följa FASB:s linje.

En allmän uppfattning är att poolning huvudsakligen är ett amerikanskt problem och att de kriterier som finns i IASC:s rekommendation (liksom i RR 1:96) fungerar. Det är dock inte uteslute att IASC enas om att, exempelvis, skärpa kraven när det gäller storleksskillnader så att de företag som går samman måste vara lika mycket värda.

ASB i Storbritannien har också meddelat att de inte har för avsikt att föreslå några ändringar i sin rekommendation för närvarande.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...