Innehåll

Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: Lång debatt på SRS-stämma

Det var stundtals livligt meningsutbyte när SRS diskuterade en eventuell ny förening.

SRS tidigare ordförande Klas-Erik Hjort presenterade inledningsvis det framtagna diskussionsunderlaget för de cirka 150 deltagarna på stämman. Därefter förklarade SRS:s andre representant i arbetsgruppen Martin Johansson sin reservation mot underlaget.

– Jag anser att inflytandefrågan behöver säkerställas och därför har jag reserverat mig.

– Problemet är att vi idag har ungefär 50 % av ledamöterna på små byråer och 50 % på stora byråer. Sedan kommer specialisterna till och de finns på de stora byråerna. Tillväxten av specialister är snabb och om fem år kommer därför fördelningen av ledamöter i en ny organisation att vara 25 % på små byråer och 75 % på stora byråer, menade Martin Johansson.

Han menar att specialisterna hindrar utspädningen eftersom de kommer från de stora byråerna, dvs. de hindrar balansen mellan stora och små byråer i en ny förening.

– Revisorerna är inget problem. Obalansen består i att de små byråernas specialister inte får vara med i den nya organisationen, förklarade Martin Johansson vidare.

När ordet sedan släpptes fritt var det många som gjorde sin röst hörd och debatten kom till övervägande del att handla om inflytande.

Ett antal deltagare undrade varför man ska bilda en ny organisation när SRS redan finns. Vad kan specialisterna tillföra och vad är alternativet till förslaget? Kan man inte ha kvar SRS och hitta en lösning till ett vidare samarbete?

Efter en lång diskussion kring dessa frågor undrade en ledamot om specialisterna verkligen måste vara med. Martin Johansson svarade:

– Ja.

En deltagare frågade stämman om den inte i framtiden ville ha en stark organisation både nationellt och internationellt. Han hävdade att FAR och SRS tillsammans blir en stark remissinstans och att skrivningarna i det framtagna underlaget i mångt och mycket är bra.

– Det är ledamotens aktiva engagemang i en förening som är inflytandet, sade han vidare. Och vi kommer att få ett utbildnings- och erfarenhetsutbyte som kan ge oss mycket.

Klas-Erik Hjort poängterade:

– Det finns ingen anledning att tro att vi inte kan hävda oss i en den nya organisationen. Det klarar vi, men vi kan bara göra det själva.

Många av de närvarande på stämman var positiva till en ny förening, men poängterade att man måste säkerställa inflytandet i en ny föreningen. Någon uttryckte oro över att det kanske inte fanns något förhandlingsutrymme kvar på denna punkt.

– Vi måste uppnå sammanslagningen och måste därför fortsätta diskussionerna tills denna fråga är löst, menade en ledamot.

Slutligen uppmanades till debatt och diskussion kring frågorna runt en ny förening ute i lokalavdelningarna under sommaren.

Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...