Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: Digert program när SRS firade sitt jubileum

Det var ett innehållsrikt konferensprogram som Svenska Revisorsamfundet presenterade när man den 17–19 juni i Stockholm firade 100 år som revisorsorganisation.

Firandet inleddes med årsstämma på torsdag eftermiddag och avslutades med festbankett i Blå salen i Stadshuset på lördagskvällen.

På årsstämman diskuterades en eventuell nya organisationen (se referat på annan plats i denna tidning). Det blev en lång och livlig debatt som senare på kvällen följdes av en buffé på Stallmästaregården.

Ett mycket uppskattat programinslag på fredagen var ”Revisorer då och nu – en resa under 100 år”. Här fick konferensdeltagarna med hjälp av journalbilder från TV:s arkiv följa Olle Häger och Hans Villius i jakten på revisorn under 100 år. Även skådespelarna Pia Johansson och Peder Falck medverkade och gav sin bild av revisorer.

Justitieminister Laila Freivalds gästade också konferensen och gav sin och regeringens syn på revision och redovisning. Efter lunchen diskuterades under rubriken ”Näringslivets utvecklas – små företag i fokus” framtiden och de nya krav som ställs på företag och dess revisorer.

Under lördagen fokuserades det på revision och rådgivning i små och medelstora företag. Hur utvecklas och förändras revisorns profession och roll? Hur påverkas revisorns arbete av omvärldens förväntningar? Hur kommer kraven på ekonomistyrning och revision se ut i framtiden? Hur ser den europeiska revisorsorganisationen för godkända revisorer, EFAA, på revisorns roll i framtiden?

Dessutom beskrev europeiska kommissionens enhetschef Karel van Hulle vad kommissionen har för planer inom redovisnings- och revisionsområdena. Han gav även konferensdeltagarna en inblick i vad kommissionens arbete kan komma att innebära för små och medelstora företag.

Jubileumsdagarna och dess program, som komponerats av en kommitté bestående av Christine Stålhammar, Leif Edling, Peter Fäldt och Martin Johansson.

Ulf Wickbom fungerade som diskussionsledare under hela konferensen.

Kort om jubilaren

* Svenska Revisorsamfundet SRS grundades 1899 och är Nordens äldsta revisorsorganisation.

  • SRS har cirka 1600 ledamöter.

  • Ca 70 % av ledamöterna är verksamma vid mindre och medelstora byråer.

  • Samfundet har 16 lokalavdelningar, vilka är självständiga vad gäller verksamhet m.m. i förhållande till den centrala organisationen och har egen ekonomi.

  • Kansliet har tio anställda och deras huvudsakliga arbetsuppgifter är extern verksamhet, ledamotsservice och administration av verksamheten.

Gratulanterna stod på kö

Under lunchen på SOLLIDEN på Skansen uppvaktades 100-åringen. Hyllningarna togs emot av SRS:s ordförande Leif Edling och kansliets VD Martin Johansson.

Vid jubileumsbanketten i Stadshuset på kvällen uppvaktade FAR med present och tal.

1899 samlades några av dåtidens revisorer för att diskutera bildandet av en organisation för revisorer och räkenskapsförare. Resultat blev Nordens första revisorsorganisation – Svenska Revisorsamfundet SRS. Vid den tiden fanns det bara en handfull revisorsorganisationer i världen, vilket innebär att SRS är en av de äldsta nu existerande revisorsorganisationerna i världen.

(Citat från SRS inbjudan till jubileumskonferens.)

Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...