Innehåll

Balans nr 8–9 1999

Debatt: En allvarlig erinran mot hela kåren

Vi revisorer är fruktansvärt dåliga på att marknadsföra oss. En av orsakerna till detta inom det område jag syftar till är Revisorsnämndens och tidigare även Kommerskollegiums synsätt på vår roll i den ideella verksamheten.

Jag vill då hänvisa till en alldeles speciell företeelse som existerar i Sverige dvs. idrottsrörelsen med alla dessa ideellt arbetande människor. Som ni alla säkert känner till får vi revisorer inte deltaga i någon styrelse utan att först begära dispens hos Revisorsnämnden! Är då föreningen finansierad med bl.a. sponsorpengar – vilket 90 % av alla föreningar är oavsett storleksordning – säger Revisorsnämnden (och tidigare i lika hög grad Kommerskollegium) nej till er ansökan just med stöd av att föreningen finansierades genom sponsorer!! Överklagar man ger naturligtvis rättsinsatserna Revisorsnämnden rätt – myndigheterna måste ju hålla ihop! Flera av mina kollegor har redan den erfarenheten.

Kontentan blir då indirekt att Revisorsnämnden (Kommerskollegium) och vi revisorer t.o.m. blir orsaken till att idrottsrörelsen figurerar på löpsedlar och förstasidor med sina ekonomiska ”äventyr” både skatterättsligt och i övrigt.

Vi revisorer är väl delvis ursäktade. Med vetskap om Revisorsnämndens märkliga attityd inom detta område blir det endast en bråkdel av oss revisorer som ens försöker deltaga i någon styrelse.

Med stöd av ovan angiven bakgrundsbild är det då märkligt att varken revisorsorganisationerna FAR eller SRS eller enskilda revisorer ställer krav på att man lagstiftningsvägen över en viss nivå skulle vara skyldiga att välja auktoriserade eller godkända revisorer i stället för att välja obetalda medlemmar i den egna föreningen. Det är samtidigt ändå mer märkligt att Revisorsnämnden inte verkar i den riktningen men de kanske har fullt upp med att vara fiskala mot oss revisorer så det blir nog i slutänden så att ansvaret vilar på revisorerna själva.

En utmärkt marknadsföring för oss revisorer vore väl att ta upp ett dylikt förslag nu när alla skandaler uppdagas i förening efter förening. Hur länge tror ni att idrottsrörelsen skulle visa upp så bristfälliga ekonomiska bilder som figurerar om det antingen fanns yrkesrevisorer i deras styrelse eller ändå bättre om de enligt lag har skyldighet att ha kvalificerade revisorer i sina föreningar?

Bengt G Andersson

Godkänd revisor, Västerås

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...