Innehåll

Balans nr 10 2000

Noteringar: RNs handläggningstider ses över

Av budgetpropositionen framgår att prognosen för Revisorsnämndens (RN) kostnader för avgiftsbelagda delar år 2000 överstiger intäkterna med 1,9 miljoner kr. I budget för 2001 beräknas underskottet vara 140 000 kronor.

En del av detta beror på att kostnaden för examinationsverksamheten är hög och intäkterna låga, mycket p.g.a. få deltagare. Det ändras när övergångsbestämmelserna om att man kan bli godkänd och auktoriserad utan att genomgå RNs prov, upphör. Fr.o.m. 2003 är RNs prov obligatoriskt. Tendensen har varit en svag ökning av ansökningar om auktorisation och godkännande.

I slutsatserna framgår att regeringen fortsätter arbeta efter de förslag som riksdagens revisorer tidigare lagt fram). Bl. a. kommer handläggningstiderna att ses över.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland, Pär Trehörning