Innehåll

Balans nr 10 2000

Språk & ospråk: Tidens tecken i nya upplagan skrivregler

Vid halvårsskiftet låg en ny, tegelröd utgåva av svenska språknämndens skrivregler på bokhandelsdisken, nio år efter den första upplagan. På dessa nio år har inte själva skrivreglerna förändrats särskilt mycket men väl tekniken för vårt skrivande och medierna för våra texter.

Följdriktigt innehåller den nya utgåvan en rad tillägg om skrivande på dator, markerade med en särskild mussymbol. Som förnämlig service får skribenten tangentkommandon för såväl Macintosh som Word för pc, detta i anslutning till reglerna för skiljetecken och andra tecken.

Alla har vi väl stött på problemet med att skriva Internetadresser och e-postadresser i löpande text. Det är skönt att få auktoritativa rekommendationer om detta. En Internetadress eller en e-postadress avgränsas med tecknen < och > i löpande text, t.ex. <http://www.far.se/balans/>. Helst bör man undvika att avstava Internetadresser genom att t.ex. välja en lägre teckengrad. Men om det inte går, bör man avstava mellan adressens huvuddelar, t.ex. efter @ i e-postadresser, efter prefixet http:// i webbadresser eller efter andra snedstreck, punkter och liknande. Men man måste då komma ihåg att ta bort avstavningsbindestrecket, eftersom det kan vålla missförstånd och tolkas som en del av adressen.

Numera får vi som skribenter i regel själva ta ansvar för både innehåll och form i våra texter. Språknämnden konstaterar också att allt fler måste skaffa sig större kunskaper om textens form och ägnar ett helt kapitel åt regler för grafisk utformning. Vi måste också bli skickligare rent skrivtekniskt. Generöst delar därför Språknämnden också ut många praktiska tips om tangentkommandon, t.ex. för fast mellanrum mellan siffergrupper som inte får radbrytas. Andra tecken som saknas på tangentbordet är tankstreck och mjukt bindestreck. Det mjuka bindestrecket är ovärderligt när vi är osäkra på hur texten kommer att te sig i en utskrift och när vi vill avstava manuellt, t.ex. i kolumner.

Nytt i den andra upplagan av skrivreglerna är också de allmänna råden om webbtexter. Elektroniska medier ger andra förutsättningar för läsbarhet. Än så länge stannar Svenska språknämnden vid några allmänna regler som de flesta kan instämma i, även erfarna webbredaktörer. Men den som saknar regler om stil och tilltal på nätet får nog vänta tills webbtexterna bildat särskilda genrer.

Även internationaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen på dataområdet märks bland nyheterna i skrivreglerna. De binära sortprefixen Ki- (kibi, dvs. 210), Mi- (mebi, dvs. 220), Gi- (gibi, dvs. 230) finns förstås med, liksom koder för stater och valutor, andra tidens tecken.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.