Innehåll

Balans nr 10 2000

Språk & ospråk: Tidens tecken i nya upplagan skrivregler

Vid halvårsskiftet låg en ny, tegelröd utgåva av svenska språknämndens skrivregler på bokhandelsdisken, nio år efter den första upplagan. På dessa nio år har inte själva skrivreglerna förändrats särskilt mycket men väl tekniken för vårt skrivande och medierna för våra texter.

Följdriktigt innehåller den nya utgåvan en rad tillägg om skrivande på dator, markerade med en särskild mussymbol. Som förnämlig service får skribenten tangentkommandon för såväl Macintosh som Word för pc, detta i anslutning till reglerna för skiljetecken och andra tecken.

Alla har vi väl stött på problemet med att skriva Internetadresser och e-postadresser i löpande text. Det är skönt att få auktoritativa rekommendationer om detta. En Internetadress eller en e-postadress avgränsas med tecknen < och > i löpande text, t.ex. <http://www.far.se/balans/>. Helst bör man undvika att avstava Internetadresser genom att t.ex. välja en lägre teckengrad. Men om det inte går, bör man avstava mellan adressens huvuddelar, t.ex. efter @ i e-postadresser, efter prefixet http:// i webbadresser eller efter andra snedstreck, punkter och liknande. Men man måste då komma ihåg att ta bort avstavningsbindestrecket, eftersom det kan vålla missförstånd och tolkas som en del av adressen.

Numera får vi som skribenter i regel själva ta ansvar för både innehåll och form i våra texter. Språknämnden konstaterar också att allt fler måste skaffa sig större kunskaper om textens form och ägnar ett helt kapitel åt regler för grafisk utformning. Vi måste också bli skickligare rent skrivtekniskt. Generöst delar därför Språknämnden också ut många praktiska tips om tangentkommandon, t.ex. för fast mellanrum mellan siffergrupper som inte får radbrytas. Andra tecken som saknas på tangentbordet är tankstreck och mjukt bindestreck. Det mjuka bindestrecket är ovärderligt när vi är osäkra på hur texten kommer att te sig i en utskrift och när vi vill avstava manuellt, t.ex. i kolumner.

Nytt i den andra upplagan av skrivreglerna är också de allmänna råden om webbtexter. Elektroniska medier ger andra förutsättningar för läsbarhet. Än så länge stannar Svenska språknämnden vid några allmänna regler som de flesta kan instämma i, även erfarna webbredaktörer. Men den som saknar regler om stil och tilltal på nätet får nog vänta tills webbtexterna bildat särskilda genrer.

Även internationaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen på dataområdet märks bland nyheterna i skrivreglerna. De binära sortprefixen Ki- (kibi, dvs. 210), Mi- (mebi, dvs. 220), Gi- (gibi, dvs. 230) finns förstås med, liksom koder för stater och valutor, andra tidens tecken.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...