Innehåll

Balans nr 10 2000

Internationellt: Bytestransaktioner

I den internationella debatten märks ett ökat intresse för redovisning av bytesaffärer (barter transactions). IASC behandlar frågan i samband med ett projekt om redovisning i utvecklingsländer, SEC har uppmärksammat FASB på frågan och den brittiska motsvarigheten till Akutgruppen (uitf) har nyligen gett ut ett utkast till uttalande. Ett exempel som tas upp i utkastet är när en tidning eller reklambyrå åtar sig att publicera en annons i utbyte mot vissa tjänster. Enligt utkastet får ett företag inte redovisa värdet av den annonsen mätt med normala riktpriser som intäkt om det inte är uppenbart att det andra företaget skulle ha betalt för annonsen kontant om inte kvittningen gjorts.

Redaktör: Rolf Rundfelt