Innehåll

Balans nr 11 2000

Redaktionskommittén: Vad händer med Balans?

Under det senaste året har Balans redaktionskommitté funderat mycket på utformningen av och innehållet i Balans. Vårt önskemål är att anpassa och göra tidningen än mer konkurrenskraftig i vår omvärld. Idag kan du snabbt få tillgång till en oändlig mängd information, t.ex. genom Internet, och skall Balans bibehålla sin position på marknaden måste både snabbhet och tillgänglighet prioriteras – både vad gäller nyhetsvärde och vad gäller tiden det tar att tillgodogöra sig informationen. Anpassningen får dock inte ske till vilket pris som helst, vi är alla överens om att kvalitén skall behållas – Balans är och skall förbli en tidning där diskussioner om aktuella och/eller komplexa redovisningsfrågor skall dominera.

Redan nu håller du i din hand en modifierad tidning om än inte fullt omgjord. Förändringen innebär flera kortare och mer lättlästa artiklar varvade med längre och djupare penetrerande artiklar.

En fråga som Redaktionskommittén inte diskuterat så mycket än, men som snart kommer att vara aktuell, är hur FAR kommer att se ut om några år. Skall Balans förändras i takt med att FAR förändras och i så fall på vilket sätt? Är detta en medlemstidning eller en branschtidning och hur påverkar det ena eller det andra utformningen och inriktningen av den. Till vem eller vilka skall Balans vända sig i framtiden? Revisorer, annan personal inom branschen, advokater, ekonomichefer i näringsliv, kommuner och organsiationer, företagsledare etc. Svaret vet vi inte idag men vår uppfattning är att Balans skall utvecklas tillsammans med den läsekrets vi vänder oss till.

För att vi skall lyckas med våra föresatser behöver vi ytterligare inspiration från dig som läsare. Vill du inte själv skriva en artikel ge oss då tips och idéer om sådant som du själv skulle vilja läsa om i Balans. Lättast gör du det till vår mailadress balans@far.se.

Till sist, du har väl besökt Balans hemsida? www.far.se/balans

Auktor revisor Eva Stenman From är ny ordförande i FARs redaktionskommitté för Balans (ledamot sedan 1994). Hon är verksam vid Ernst & Young i Göteborg.