Innehåll

Balans nr 11 2000

Redaktionskommittén: Vad händer med Balans?

Under det senaste året har Balans redaktionskommitté funderat mycket på utformningen av och innehållet i Balans. Vårt önskemål är att anpassa och göra tidningen än mer konkurrenskraftig i vår omvärld. Idag kan du snabbt få tillgång till en oändlig mängd information, t.ex. genom Internet, och skall Balans bibehålla sin position på marknaden måste både snabbhet och tillgänglighet prioriteras – både vad gäller nyhetsvärde och vad gäller tiden det tar att tillgodogöra sig informationen. Anpassningen får dock inte ske till vilket pris som helst, vi är alla överens om att kvalitén skall behållas – Balans är och skall förbli en tidning där diskussioner om aktuella och/eller komplexa redovisningsfrågor skall dominera.

Redan nu håller du i din hand en modifierad tidning om än inte fullt omgjord. Förändringen innebär flera kortare och mer lättlästa artiklar varvade med längre och djupare penetrerande artiklar.

En fråga som Redaktionskommittén inte diskuterat så mycket än, men som snart kommer att vara aktuell, är hur FAR kommer att se ut om några år. Skall Balans förändras i takt med att FAR förändras och i så fall på vilket sätt? Är detta en medlemstidning eller en branschtidning och hur påverkar det ena eller det andra utformningen och inriktningen av den. Till vem eller vilka skall Balans vända sig i framtiden? Revisorer, annan personal inom branschen, advokater, ekonomichefer i näringsliv, kommuner och organsiationer, företagsledare etc. Svaret vet vi inte idag men vår uppfattning är att Balans skall utvecklas tillsammans med den läsekrets vi vänder oss till.

För att vi skall lyckas med våra föresatser behöver vi ytterligare inspiration från dig som läsare. Vill du inte själv skriva en artikel ge oss då tips och idéer om sådant som du själv skulle vilja läsa om i Balans. Lättast gör du det till vår mailadress balans@far.se.

Till sist, du har väl besökt Balans hemsida? www.far.se/balans

Auktor revisor Eva Stenman From är ny ordförande i FARs redaktionskommitté för Balans (ledamot sedan 1994). Hon är verksam vid Ernst & Young i Göteborg.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...