Innehåll

Balans nr 12 2000

Noteringar: Efter Berlin känner sig branschen tryggare

Det känns som EUs rekommendation om revisorns oberoende är på väg mot en professionsvänlig inriktning, sa Björn Markland som medverkade som rådgivare till justitiedepartementet vid mötet med EUs kommitté för revisionsfrågor i Berlin 23–24 november.

Den kommande EU-rekommendationen om revisorns oberoende har hittills förekommit i flera olika diskussionspromemorior. Vid mötet i Berlin diskuterades vad man hoppades skulle bli den sista eller i alla fall nästa sista versionen. Rekommendationen, som har sin grund i EUs ”grönbok” om revisorer (se vidare sid. 7), kan dock förmodligen inte avvika alltför mycket från den lösning som USA slutgiltigt väljer.

– Men nu finns det ingenting längre som hindrar Europa från att välja analysmodellen, sa Björn Markland via en telefonledning till deltagarna på FAR-dagen på morgonen den 24 november.

Den kommande rekommendationens juridiska status väckte debatt. Tyskland och ytterligare något land hävdade att rekommendationen endast skulle omfatta minimikrav och att det inte finns något som hindrade att varje land sedan anpassar rekommendationen till sitt lands lagstiftning. Medan andra länder menade att just detta motverkar harmoniseringen inom EU.

– Efter en lång diskussion kom vi fram till att: låt oss verka mot en gemensam lagstiftning på några års sikt, berättade Björn Markland.

Dessutom diskuterades bl.a. följande frågor i rekommendationen:

 • Revisorns ekonomiska mellanhavanden med klienter.

 • Revisorns roll vid sidan av revisionen.

 • Hur nära släktingar till revisorn som får ha aktier i ett av revisorns klientföretag. T.ex. skiljer sig familjebegreppet, vad som är nära släktingar, åt mellan norra och södra Europa.

 • Vilka redovisningstjänster får revisorn ge. Här ställs högre krav i de publika företagen än i de icke-publika.

Tidplan

I mitten av 2001 räknar kommissionen med att rekommendationen ska vara klar.

Nästa utkast beräknades bli publicerat på EUs hemsida i mitten av december och kommissionen vill ha yttranden senast 1 februari 2001.

Medverkande denna månad: Anders Holm, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...