Innehåll

Balans nr 12 2000

FARs årsstämma 2000: Enhällig stämma sade ja till nya FAR

FARs årsstämma tog enhälligt ett historiskt beslut på eftermiddagen den 24 november 2000: att ändra FARs stadgar och därmed lägga grunden till en ny förening.

Efter en extrastämma den 5 februari 2001 (där det krävs två tredjedels majoritet för beslutet) är det nu meningen att FAR ska bli ”en förening för auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister som arbetar med revision och därmed förenliga tjänster.” (1 § i de nya stadgarna).

Den nya föreningen som ska heta FAR (men inte längre Föreningen Auktoriserade Revisorer) diskuterades också på ett av FAR-dagens seminarier (se referat på sid. 18). För den som vill ta del av bakgrund och stadgeförslag rekommenderas även FARs hemsida på Internet www.far.se

Stämman, som leddes av den avgående ordföranden Ingvar Pramhäll, hade dessförinnan bl.a. kunnat konstatera att FARs SPP-medel uppgår till drygt 8 mkr och att 3,3 mkr av detta utgjorde förväntad avräkning för det kommande bokslutsåret (2000/01).

Styrelsen hade därför kunnat besluta om att sänka de höjda avgifter som beslutades vid den förra stämman i avvaktan på beslut om SPP-medlen. Ett anslutande abonnentsammanträde i Auktoriserade Revisorers Serviceaktiebolag beslöt att återbetalning får ske när SPP-medlen återallokerats för att inte anstränga kassaflödet.

FAR FÖRLAGS VD, Margareta Damberg, redogjorde sedan för förlagets verksamhet under året och kunde bl.a. redovisa att omsättningen första gången passerat 50 mkr.

– Därmed hör vi till de större förlagen, sa hon och berättade bl.a. att man givit ut 16 nya publikationer under året, jämfört med 14 året innan.

För IREV talade dess styrelseordförande, Dan Brännström, som meddelade att det varit ett bra år också för IREV. Omsättningen hade ökat med en miljon till 32,8 mkr. Man hade haft 3 200 deltagare (året innan var det 2 900) vid 120 kurstillfällen och de hade i genomsnitt givit det höga kursbetyget 3,4 på en fyragradig skala.

IREV hade efter Anders Lundbergs avgång under året letts av en ledningsgrupp, men en ny VD var nu utsedd (se annan plats i detta nummer).

Årsredovisningen för FAR och koncernen faställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslöt sedan enhälligt att välja nya styrelseledamöter enligt Nämndens förslag:

Ny ordförande i FAR är Mats Fredricson, Malmö.

Ny vice ordförande är Anders Malmeby, Stockholm.

Övriga ledamöter:

Dan Brännström, Göteborg (nyval); Lars Casserberg, Stockholm;

Christer Cederblad, Kristianstad; Peter Clemedtson, Stockholm (nyval); Anders Ivdal, Göteborg; Gilbert Larsson, Landskrona; Torsten Lyth, Stockholm; Ulf Nankler, Göteborg (omval); Ingemar Nilsson, Stockholm och Ulla Nordin Buisman, Stockholm (omval).

Efter det att stämman enhälligt beslutat om val till Nämnden kom denna att ha följande utseende:

Ledamöter:

Bertel Enlund, Göteborg (nyval); Leif Lundfors, Stockholm (omval); Willard Möller, Malmö (nyval); Caj Nackstad, Stockholm (nyval); Reidar Peters, Malmö; Erik Rydström, Stockholm och Göran Tidström, Stockholm (omval).

Suppleanter:

Inger Birgersson, Stockholm (nyval); Christer Olander, Linköping (omval); Kenneth Olsson, Malmö; Ingvar Pramhäll, Stockholm (nyval); Steve Ribbestam, Stockholm (nyval); Lars Svantemark, Stockholm (nyval) och Thomas Thiel, Stockholm.

Stämman valde också enhälligt ny kvalitetsnämnd:

Ledamöter:

Bo Ribers, Stockholm, ordförande; Tommy Bergendahl, Stockholm (omval); Einar Björkander, Göteborg (omval); Göran Ekström, Göteborg; Birgitta Lindén, Stockholm och Christer Nilsson, Stockholm (nyval).

Suppleanter:

Klas Alm, Stockholm (nyval); Göran Engquist, Stockholm (nyval); Agneta Hjorth, Göteborg; Hans Karlsson, Stockholm; Richard Roth, Stockholm (omval) och Lennart Sjölin, Malmö.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...