Balans nr 12 2000

FAR-dagen: Många viktiga frågor under året

Traditionsenligt inslag på FAR-dagen är att ordföranden leder ett avsnitt om aktuella revisorsfrågor.

– Vi revisorer arbetar i en föränderlig värld och förändringarna sker allt oftare.

Ingvar Pramhäll lämnade sedan ordet till FARs generalsekreterare Björn Markland som refererade (nästan) direkt på en telefonlinje från Berlin och mötet med EUs kommitté för revisionsfrågor.

– Diskussionerna har hittills mest handlat om utkastet till den kommande rekommendationen om revisorns oberoende. Diskussionerna har varit positiva för professionen, menade Björn Markland. (Läs mer om revisorns oberoende och Berlinmötet underNoteringar”.)

Därefter kom vicepresidenten i Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) Göran Tidström.

– Vi är mitt upp i processen att skapa det nya Europa. Och har satsat mycket kraft på att lobba i globala sammanhang och har bland annat varit på hearings hos SEC (Securities and Exchange Commission).

Han talade också om risken att kåren blir avhängd i redovisningsfrågor och att det är positivt att man har ”kommit in på banan” igen, i svenskt perspektiv genom Redovisningsrådet.

Varningens finger

Göran Tidström höjde också ett varningens finger.

– Vi får akta oss så vi inte är på väg mot ett europeiskt SEC.

Sigvard Heurlin är ledamot i Redovisningsrådet samt technical advisor i International Accounting Standards Committee (IASC).

– I Redovisningsrådet arbetar vi vidare med de nya rekommendationer som kommer. IAS 19 Ersättningar till anställda är svår och den har har vi arbetat mycket med.

Han berättade också kort om IASC där den gamla organisationen håller på att försvinna och ska ersättas med den nya.

– Man håller på att färdigställa rekommendationen om ”Agriculture”. Dessutom skriver man på ett slags testamente, ”Statement of the board”. Det är ett långt dokument som vrider och vänder på frågor samt ger råd till den nya styrelsen.

Näste talare var ordföranden i FARs revisionskommitté Åke Danielsson som berättade om ISA-projektet: översättningen och anpassningen till svensk lag och tradition av IFAC:s revisionsstandarder.

– Vi kommer under våren att arrangera seminarier om ISA-projektet och kommande revisionsstandards i samarbete med FARs kretsar.

Revisionskommittén samarbetar även med olika myndigheter.

– Bland annat var vårt samarbete med Vägverket mycket positivt när vi tittade på intyg vid start av taxirörelse.

Åke Danielsson tyckte också att man fått igång ett bra samarbete med Svenska Revisorsamfundet SRS revisionskommitté.

Ingvar Pramhäll tackade för presentationerna och tyckte att det är många spännande frågor på bordet samtidigt. Och avslutade:

– Förändringar är det ända stabila.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...