Balans nr 12 2000

FAR-dagen: Många viktiga frågor under året

Traditionsenligt inslag på FAR-dagen är att ordföranden leder ett avsnitt om aktuella revisorsfrågor.

– Vi revisorer arbetar i en föränderlig värld och förändringarna sker allt oftare.

Ingvar Pramhäll lämnade sedan ordet till FARs generalsekreterare Björn Markland som refererade (nästan) direkt på en telefonlinje från Berlin och mötet med EUs kommitté för revisionsfrågor.

– Diskussionerna har hittills mest handlat om utkastet till den kommande rekommendationen om revisorns oberoende. Diskussionerna har varit positiva för professionen, menade Björn Markland. (Läs mer om revisorns oberoende och Berlinmötet underNoteringar”.)

Därefter kom vicepresidenten i Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) Göran Tidström.

– Vi är mitt upp i processen att skapa det nya Europa. Och har satsat mycket kraft på att lobba i globala sammanhang och har bland annat varit på hearings hos SEC (Securities and Exchange Commission).

Han talade också om risken att kåren blir avhängd i redovisningsfrågor och att det är positivt att man har ”kommit in på banan” igen, i svenskt perspektiv genom Redovisningsrådet.

Varningens finger

Göran Tidström höjde också ett varningens finger.

– Vi får akta oss så vi inte är på väg mot ett europeiskt SEC.

Sigvard Heurlin är ledamot i Redovisningsrådet samt technical advisor i International Accounting Standards Committee (IASC).

– I Redovisningsrådet arbetar vi vidare med de nya rekommendationer som kommer. IAS 19 Ersättningar till anställda är svår och den har har vi arbetat mycket med.

Han berättade också kort om IASC där den gamla organisationen håller på att försvinna och ska ersättas med den nya.

– Man håller på att färdigställa rekommendationen om ”Agriculture”. Dessutom skriver man på ett slags testamente, ”Statement of the board”. Det är ett långt dokument som vrider och vänder på frågor samt ger råd till den nya styrelsen.

Näste talare var ordföranden i FARs revisionskommitté Åke Danielsson som berättade om ISA-projektet: översättningen och anpassningen till svensk lag och tradition av IFAC:s revisionsstandarder.

– Vi kommer under våren att arrangera seminarier om ISA-projektet och kommande revisionsstandards i samarbete med FARs kretsar.

Revisionskommittén samarbetar även med olika myndigheter.

– Bland annat var vårt samarbete med Vägverket mycket positivt när vi tittade på intyg vid start av taxirörelse.

Åke Danielsson tyckte också att man fått igång ett bra samarbete med Svenska Revisorsamfundet SRS revisionskommitté.

Ingvar Pramhäll tackade för presentationerna och tyckte att det är många spännande frågor på bordet samtidigt. Och avslutade:

– Förändringar är det ända stabila.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin