Balans nr 12 2000

Han ska bli förste ordförande i nya FAR

För snart två år sedan publicerade Balans en intervju med den då nytillträdde ordföranden Ingvar Pramhäll. Rubrik: Han blir FARs siste ordförande – om allt går som det ska.

– Nej, det gick ju inte riktigt så, konstaterar nu FARs nye ordförande Mats Fredricson. Men eftersom FAR faktiskt får en ny form och ett nytt namn, så är det kanske bara delvis fel.

Ja, så är det ju. ”Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR” blir enligt planerna bara ”FAR” efter en extrastämma den 5 februari 2001 och tar in både godkända revisorer och specialister bland ledamöterna.

– Jag upplever att även många inom SRS beklagar att det inte blev en gemensam revisorsorganisation för hela branschen. Det berodde nog mer på tillfälligheter än på några stora skillnader i synsätt. Och visionen finns kvar, försäkrar FARs nye ordförande.

Dörren är inte stängd

Han betonar att det absolut inte handlar om någon ”krigsförklaring” mot SRS när man nu sjösätter ett nytt FAR:

– Vi har inte stängt dörren. Men av ansvar mot professionen kände vi att vi måste agera.

Man räknar med att det kan bli flera hundra godkända revisorer i de stora byråerna som kommer med till en början (”men vi tänker inte bedriva någon hetsjakt för att skynda på”).

Och när det gäller specialister är det skattekonsulter och jurister som först ska attraheras till nya FAR, tror Fredricson.

– Vi har talat med Revisorsnämnden och sagt att vi har en aktiv vilja att hantera eventuella konflikter med revisorns oberoende. Det gör vi bäst genom ta in specialisterna i organisationen och låta oss alla omfattas av våra etikregler.

Apropå specialisterna kan man ju undra hur det blir med byråklyvningarna efter de amerikanska myndigheternas omvändelse. Det finns kommentatorer som beklagat Ernst & Young som hann sälja innan hotet blev allvar och lyckönskat PwC till att Hewlett-Packard i sista stund backade ur planerna att köpa byråns konsultdel.

Mats Fredricson med sina erfarenheter från Arthur Andersen ser det lite annorlunda:

– Vi var ju först ut med att skapa en separat konsultdel redan 1989 och vi märkte mot slutet att verksamheterna inte var helt kompatibla ur oberoendesynpunkt. Konsultverksamhet som närmar sig och går över gränsen till företagsledning blir självavstötande i revisionsbyråmiljö. Samtidigt utvecklas revisionsnära specialistverksamhet både till stöd för revisorerna och som fristående rådgivning.

Revisionsnära specialister

Och det är så han tror att det kommer att bli även för andra byråer – specialister som i samarbete med revisionsteamen levererar både revision och fristående rådgivning (och är med i nya FAR!).

– Jag upprepar det gärna: vi kan hantera de eventuella oberoendeproblemen mycket bättre när det handlar om våra egna ledamöter.

De stora utmaningarna för branschen handlar dock inte om organisation och struktur.

– Vi revisorer måste anpassa oss till en annan verklighet. Nu handlar det ofta om att ge assurance of the future, att kontrollera risker och processer snarare än en traditionell audit of the past.

– Kvartalsrapporteringen är idag standard i börsbolag och vi blir i nio fall av tio inte ens ombedda att göra en översiktlig granskning. Analytikerna gör egna prognoser och gafflar in sig till något slags medelvärde på förväntat kvartalsresultat.

Ska andra få ta över?

Mats Fredricson ser alltså en fara i att finansiell rapportering produceras utan den traditionella granskningen av oberoende revisorer.

– De gamla redovisningsprodukterna är inte lika efterfrågade längre. Titta bara på att man som aktieägare numera ofta aktivt måste kryssa i en ruta om man verkligen vill ha den tryckta årsredovisningen, den som borde vara det viktiga dokumentet.

Men hur ska det gå med revisionen i de småföretag som till antalet ändå utgör 90 % procent av näringslivet? I EG har man tagit bort revisionsplikten för mindre företag (utom i Danmark, Irland och Sverige).

Det här skrämmer inte FARs nye ordförande:

– Jag tror inte att det behöver vara fel. Det vore ett sätt att verkligen visa att det här med revision inte är någon fri nyttighet. När banken och andra i omvärlden kräver revision för att ställa upp med kapital, då om inte förr märker man att detta är en värdefull produkt som företaget behöver.

Revisorsyrkets status är en annan fråga som en ny FAR-ordförande numer brukar behöva ta ställning till:

– Jag vill inte ha tillbaka den tid då man flaggade och stod i givakt för revisorn. Men visst måste vi visa upp en tydlig profil inför omvärlden.

Och han menar att det finns behov av en föryngring och en fokusering på rekrytering och utbildning. För att åstadkomma detta underlättar det naturligtvis att ha en organisation som speglar hela branschen.

Lokala nätverk

Här kan man också använda en aktivare kretsverksamhet för att skapa just samhörigheten mellan specialister, yngre revisorer och dagens FAR-aktiva. Alltså lokala nätverk av människor som är engagerade i hela branschen.

Till slut påpekar han något som han tycker visar på hur mycket positivt det finns med revisorsyrket:

– Det är faktiskt inte bara så att det är unga medarbetare som lämnar vår bransch för att gå ut i det övriga näringslivet. Vi ser redan en hel del exempel på hur man också kommer tillbaka till revisionsbyråvärlden efter att varit borta ett tag.

Intervju: Bengt Holmquist

Mats Fredricson är född 1944 i Malmö och tog sin examen i Lund 1969. Han har arbetat drygt 30 år i branschen: Först på en liten byrå (Åke J Hanssons Revisionsbyrå) 1969–82. Därefter på Peters & Co. 1982–89 och sedan efter fusionen hos Arthur Andersen från 1989.

Han bor i Falsterbo, är gift och har tre utflugna döttrar. Hans intressen vid sidan av revisorsarbetet är:

 • Joggning (han har sprungit flera maratonlopp)

 • Resor i södra Europa (han talar franska samt hygglig italienska och spanska)

 • Hästar (som tar sig uttryck i sponsring av familjens stora hästintresse)

Tio frågor för FAR

Det här är Mats Fredricsons tio nyckelfrågor för FAR, ämnen som han och den nya styrelsen vill driva.

 1. Föreningsstrukturen. Vilka discipliner ska omfattas? Hur ska vi förhålla oss till andra organisationer? Den lokala kretsverksamheten.

 2. Tjänsteutbudet. Skiljelinjen mellan FARs roll och den utveckling som revisionsföretagen bäst driver på egen hand.

 3. Kompetenskrav och -utveckling. Rollfördelningen FAR/IREV/revisionsföretagen/övriga?

 4. Yrkets status och attraktionskraft. FARs roll.

 5. Arvodesfrågor – nivåer och former.

 6. Möjligheter kopplade till ett eventuellt slopande av revisionsplikten för mindre företag.

 7. Revisorskårens relation till tillsynsmyndigheten.

 8. Kommunikationen med och mellan ledamöter. Lokal nätverks- och mentorverksamhet.

 9. Hot och möjligheter som teknikutvecklingen medför för FAR.

 10. Dimensioneringen och utformningen av FARs organisation. Värde ställt i relation till avgifter. Vilka produkter och tjänster ska tillhandahållas?