Balans nr 12 2000

Aktuell Information

Revisionsnyheter

FEE-rapporter

* FEE, den europeiska revisorsfederationen, har publicerat rapporten ”The Auditor’s Report in Europe – 15 June 2000”. Rapporten innehåller en detaljerad jämförelse av de revisionsberättelser som publiceras i europeiska länder jämfört med den internationella standarden för revisionsberättelse från IFAC, ISA 700.

Rapporten kan beställas från FEE (tel +32 2 285 40 78, e-post Sylvie_Romancide@fee.be) och kostar 35 euro.

* FEE, den europeiska revisorsfederationen, har publicerat rapporterna ”Analysis of Responses to FEE Discussion Paper ’Providing Assurance on Environmental Reports’”. Den senare rapporten publicerades i oktober 1999.

Båda rapporterna kan beställas utan kostnad från FEE (tel +32 2 285 40 78, e-post Sylvie_Romancide@fee.be).

Vid novembermötet i FEE Environmental Working Party valdes Lars-Olle Larsson till vice ordförande samtidigt som arbetsgruppens namn ändrades till FEE Sustainability Working Party. FARs representant Lars-Olle Larsson är också ordförande i FEE Sustainability Assurance Subgroup som just påbörjat arbetet med framtagning av rapporten ”Providing Assurance on Sustainability Reports” som planeras att publiceras före utgången av nästa år.

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:21

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att avsluta utestående incitamentsprogram och ersätta dem med ett nytt. Även fråga om godtagbar utspädningseffekt (10 %)

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar om räkenskapsinformation och dess arkivering och om verifikationer finns tillgängliga på nämndens webbplats.

Vägledning: Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

Bokföringsnämnden har i ett allmännt råd om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP angett hur bokföringsskyldiga ska tillämpa

Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande i augusti 1999 Återbäring av överskottsmedel i SPP. Bokföringsnämnden har härvid angivit att Akutgruppens uttalande ska tillämpas i sin helhet, således ska alla företag oavsett storlek följa det aktuella uttalandet från Akutgruppen. Det allmänna rådet framgår av en bilaga i vägledningen.

Förutom en vägledning till det allmänna rådet finns också exempel på hur redovisning enligt detta kan se ut.

BFNAR 2000:5

Bokföringsnämndens allmänna råd om räkenskapsinformation och dess arkivering

BFNAR 2000:6

Bokföringsnämndens allmänna råd om verifikationer

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...