Innehåll

Balans nr 2 2000

Nyheter: Revisorerna har blivit färre

Antalet revisorer var vid millennieskiftet 4 223, vilket är drygt 100 färre än ett år tidigare. Det visar statistik från Revisorsnämnden.

Totalt fanns vid årsskiftet 1930 godkända revisorer och 2 293 auktoriserade revisorer. Förra årsskiftet, 1998/99, var de godkända 2 029 stycken och de auktoriserade 2 307 stycken, totalt 4 336 vilket alltså är drygt 100 fler.

Den första januari 2000 fanns 90 stycken revisionsbolag registrerade hos revisorsnämnden. Det är 6 fler än ett år tidigare.

Under 1999 öppnade revisorsnämnden 66 stycken SUT-ärenden (Systematisk uppsökande tillsyn). Antalet avgjorda var under året 72 varav 26 stycken överfördes till disciplinärenden.

När det gäller disciplinärenden öppnades 162 stycken, av dessa var 48 egeninitierade, 31 från skattemyndigheten, 49 från klienter och 34 övriga. Avgjorda ärenden är totalt 149 och 13 har lett till upphävande av auktorisation/godkännande, antalet varningar 26 och 13 erinringar.

Revisorsnämndens statistik berättar också att 10 personer genomförde prov för revisorsexamen (9 godkända och 1 underkänd) och att 2 personer genomförde prov för högre revisorsexamen (1 godkänd och 1 underkänd).