Innehåll

Balans nr 3 2000

Nyheter: Både myndigheter och marknad bakom Ernst & Youngs försäljning av managementkonsulter

Franska cap gemini, europas största IT-konsult, meddelade nyligen att man köper Ernst & Youngs strategikonsulter för nära 100 miljarder kronor. Med det skapar man ett av världens största konsultföretag med en omsättning på ca 70 miljarder kronor och över 60 000 anställda.

Priset motsvarar 5,5 miljoner kronor per konsult (dagspriset på revisorer framgår dock inte av denna affär).

– Det är två faktorer som har drivit detta, säger svenska Ernst & Youngs VD Steve Ribbestam.

Den ena är naturligtvis de affärsmässiga skälen. Cap Gemini får t.ex. tillgång till USA-marknaden och attraktiva managementkonsulter.

Den andra är de problem som uppstår när de stora revisionsbyråerna expanderar på konsultsidan. Och det är inte ett specifikt svenskt problem:

– Det här är absolut en expansion som behövs för att strategi- och managementkonsulter ska kunna möta nya utmaningar. Då kan det bli problem med oberoendet vilket SEC (USA:s finansinspektion) också har påpekat.

Det är liknande resonemang som när den amerikanska IT jätten Cisco i höstas för tio miljarder förvärvade en knapp femtedel av KPMGs konsultrörelse, som nu är på väg att börsnoteras (se Balans 8–9/99). Och det finns anledning att tro att dessa affärer kommer att få efterföljare, det spekuleras redan om lämpliga äktenskapspartners. Cisco har f.ö. hunnit träffa avtal om en liten andel i Cap Gemini ...

SEC menar bl.a. att det kan bli så att en stor revisionsbyrås strategi- och managementkonsulter är de som i själva verket kommer att styra ett visst kundföretag – som sedan ska revideras av samma byrås revisorer.

Men det handlar naturligtvis också om ett internt problem som på senare år blivit tydligt i branschen: de partnerägda revisionsbyråerna, med sina strikta regler för vilka som får vara ägare, kan inte skapa de incitamentsprogram som får kvalificerade människor att komma till ett företag. Och att stanna där.

– Här konkurrerar vi ju inte på lika villkor med publika bolag, påpekar Ribbestam.

Samtidigt menar han att det är oerhört viktigt att det finns kvar specialistkompetens på revisionsbyråer, att de mer revisionsnära specialisttjänsterna finns kvar under samma tak:

– Jag tror att det är oerhört viktigt med en revisionsbyrå som också kan skatt, juridik, IT och andra liknande tjänster. Det är i så fall snarare management och strategi vi kan lämna ifrån oss. Och så måste branschen akta sig för att nedvärdera revisionen, att sätta för låga priser för att ta marknadsandelar. Vi utvidgar nu begrepper revision med namnet assurance för att poängtera att det är många viktiga specialistfunktioner som t.ex. e-revision, business risk advisor m.m. i den här tjänsten.

Steve Ribbestam är – liksom flera andra byråledare – bekymrad över branschens förmåga att locka begåvade unga människor till sig:

– Det måste finnas ännu fler attraktiva arbetsuppgifter. Och det känns kanske inte omedelbart lockande om det ska ta fem år att bli auktoriserad och sedan ytterligare fem år att bli partner. Vi måste försöka hitta och skapa snabbare karriärvägar, även om det naturligtvis hela tiden är en balansgång mellan det kravet och den kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna ansvara för ett större uppdrag.

Bengt Holmquist