Balans nr 3 2000

Nyheter: Hur ser andra länder på MDP?

Synen på flerkompetensbyråer, det som brukar förkortas MDP diskuterades bl.a. på FAR-dagen. Och frågan debatteras ju livligt just nu, inte minst vad gäller Advokatsamfundets inställning och den kommande domen i EG-domstolen.

I nr 2/2000 av tidskriften Advokaten redogör tre svenska advokater i utlandstjänst för läget i ”sina” länder: England, Frankrike och Tyskland.

Vi sammanfattar med tidskriftens tillstånd mycket kort deras rapporter om MDP (av revisorer kallade multi-disciplinary practises, av advokater multi-disciplinary partnerships).

England utreder

I England har Law Society med bred majoritet beslutat utreda frågan om ledamöternas samverkan med andra yrkesgrupper. Och organisationen har fattat principbeslut om att solicitors ska tillåtas verka i MDP.

Invändningar finns och frågan är inte avgjord men, skriver Hans Bagner, ”mycket talar för att vi inom den närmaste tiden kommer att få se en omstrukturering av den engelska marknaden för juridiska tjänster.

Frankrike är delat

Frankrike har inget centralt advokatsamfund och hårda lagregler sedan 1990. Inställningen är negativ, men Sigvard Jarvin rapporterar ökat medvetande om att advokaterna måste anpassa sig och skapa nya strukturer som kan konkurrera med MDP och de stora anglosaxiska advokatbyråerna.

Tyskland tillåter

I Tyskland tillåts samarbete i större utsträckning än i de andra länderna. Där kan f.ö. en advokat vara anställd även av ett annat företag än en advokatbyrå, t.ex. en revisionsbyrå.

Ralf Ek sammanfattar:

Man kan konstatera att, till skillnad från situationen i Sverige, det i Tyskand inte finns några hinder mot att bilda en societet med revisorer och advokater, även då dessa är ’Anwaltsnotare’.

Den framtvingade försäljningen av konsultverksamheterna kommer att tvinga fram en ny omgång fusioner och samgåenden – den här gången inom revisionsverksamheten. The Big Five kommer att se mycket annorlunda ut om ca 12–18 månader eftersom både de marknadsstrategiska skälen och det ökande trycket från tillsynsmyndigheterna kommer att leda fram till den slutsatsen.

Nick Land, UK chairman, Ernst & Young, citerad i Accountancy Age efter CapGemini-affären.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...