Innehåll

Balans nr 4 2000

Företagsvärdering: Nya krav & gamla modeller

Den som köper något vill veta vad han får. OCH VAD HAN SKA betala. En gammal sanning som illustreras t.ex. av den berömda grisen i säcken. Men hur ska man veta vad man köper och vad det är värt?

Det kan vara ganska lätt när man handlar stapelvaror i affären, svårare när man köper bil och riktigt besvärligt när man köper hus eller begagnad båt.

Och för den som ska köpa ett företag är det ännu mycket mer att tänka på. Lite lättare, möjligen, om det finns en börsvärdering och företaget dessutom finns i den s.k. gamla ekonomin.

Svårt om det är ett onoterat företag, än svårare om det är ett företag med den nya ekonomins beroende av faktorer som de traditionella redovisningsprinciperna inte förmår fånga in.

Här krävs verkligen mycket av de köpare, revisorer, konsulter och jurister som ska göra den noggranna genomgång av ett investeringsobjekt som på svenska kommit att kallas due diligence.

Balans tar i detta nummer upp sådana frågor.

Här skriver Staffan Ekström om värderingsmetodernas roll och möjlighet i den nya IT-ekonomin. Thomas Rynell diskuterar de allt vanligare värderingsutlåtandena och deras utveckling.

Jan Treffner och David Gajland undrar – med utgångspunkt i det starka varumärket Absoluts frånvaro i Vin & Sprits redovisning – om det är dags för nya redovisningsprinciper. Och vi har intervjuat riskkapitalisten Carl Palmstierna om hans syn på förvärv av onoterade företag.

En provkarta på problem – och möjligheter – inom ett område som blivit allt viktigare för er som läser Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...