Innehåll

Balans nr 4 2000

Företagsvärdering: Nya krav & gamla modeller

Den som köper något vill veta vad han får. OCH VAD HAN SKA betala. En gammal sanning som illustreras t.ex. av den berömda grisen i säcken. Men hur ska man veta vad man köper och vad det är värt?

Det kan vara ganska lätt när man handlar stapelvaror i affären, svårare när man köper bil och riktigt besvärligt när man köper hus eller begagnad båt.

Och för den som ska köpa ett företag är det ännu mycket mer att tänka på. Lite lättare, möjligen, om det finns en börsvärdering och företaget dessutom finns i den s.k. gamla ekonomin.

Svårt om det är ett onoterat företag, än svårare om det är ett företag med den nya ekonomins beroende av faktorer som de traditionella redovisningsprinciperna inte förmår fånga in.

Här krävs verkligen mycket av de köpare, revisorer, konsulter och jurister som ska göra den noggranna genomgång av ett investeringsobjekt som på svenska kommit att kallas due diligence.

Balans tar i detta nummer upp sådana frågor.

Här skriver Staffan Ekström om värderingsmetodernas roll och möjlighet i den nya IT-ekonomin. Thomas Rynell diskuterar de allt vanligare värderingsutlåtandena och deras utveckling.

Jan Treffner och David Gajland undrar – med utgångspunkt i det starka varumärket Absoluts frånvaro i Vin & Sprits redovisning – om det är dags för nya redovisningsprinciper. Och vi har intervjuat riskkapitalisten Carl Palmstierna om hans syn på förvärv av onoterade företag.

En provkarta på problem – och möjligheter – inom ett område som blivit allt viktigare för er som läser Balans.