Innehåll

Balans nr 5 2000

1979 ”Är Balans f.n. endast en tummelplats för trebetygsstudenter?”

Sammansättningen av redaktionskommittén, Balans ”styrelse”, var oförändrad från starten fram till hösten 1979. Då tog Ulf Gometz, vid det laget vice ordförande i FAR och den som planenligt kommer att efterträda Bertil Edlund som ordförande 1980, upp frågan om kommitténs sammansättning. Han menar att det inte är samma kvalifikationer som krävs av en kommitté för en tidning som nu etablerats, som de som en gång gällde när kommittén ”bildats i syfte att stödja en nystartad tidskrift”.

Den frågan är också uppe på FAR-styrelsens långtidsplaneringsmöte detta år, då man diskuterar behovet av ett större externt kontaktnät och funderar på frågan om ett redaktionsråd. Samtidigt uttalade styrelsen också att ”den var utomordentligt nöjd med det hittillsvarande resultatet av kommitténs arbete”.

I juni 1979 flyttar FAR (och därmed Balans) till Eriksbergsgatan 27, i lokaler där en gång Timmermansordens stormästare hade sin representationsbostad. Upplagan ökar under året från 6 100 till 6 700 exemplar och ytterliga kampanjer planeras. Fr.o.m. 1979 genomför man också den aviserade reformen att berätta på vilken byrå artikelförfattarna arbetar.

När medlemmen i redaktionskommittén Sten-Erik Feinstein i januari-numret fortsätter diskussionen kring FARs utkast till rekommendation om lagervärdering och lagerreserv tar han upp frågan om när förlusten på pågående arbeten ska bokföras. Den debatten fortsätter under året med inlägg av bl.a. ASEA:s ekonomidirektör Tomas Ericsson.

I januarinumret undrar också en icke naningiven ”ledamot i landsorten” i ett brev ifall Balans ”f.n. endast är en tummelplats för trebetygsstudenter”. Detta eftersom man – i likhet med FARs utbildning – inte behandlar de praktiska frågorna kring revisionen. Redaktören inbjuder till en debatt, som dock i stort sett uteblir.

Redovisningschefen John Hellman på KF diskuterar obeskattade reserver i två nummer och får omgående mothugg från Per V A Hanner. Två flitiga bidragsgivare under året är Erik Rydström, ledamot i redaktionskommittén, och ekonomie doktor Rolf Rundfelt på Sveriges Industriförbund, som båda publicerar sig inom olika ämnesområden.

Flera artiklar skrivs av folk utifrån företagen: Hasso Strandberg på Sandvik introducerar ”Fikonlövet, koncentrerad finansiell information i budgettider” och Henry Nilsson på Förenade Well ger ”en snabbkurs i inflationsredovisning enligt kafferastmetoden”.

Och i decembernumrets sista artikel dyker det upp för Balans ganska ovanliga referenser: Sten Jönsson svarar på en debattartikel från Ilmar Roots genom att hänvisa till bl.a. filosoferna Immanuel Kant och Ludwig Wittgenstein, samt genom att citera både den engelske poeten Robert Graves dikt ”In Broken Images” och Leo Tolstojs ”Anna Karenina”.