Innehåll

Balans nr 5 2000

1979 ”Är Balans f.n. endast en tummelplats för trebetygsstudenter?”

Sammansättningen av redaktionskommittén, Balans ”styrelse”, var oförändrad från starten fram till hösten 1979. Då tog Ulf Gometz, vid det laget vice ordförande i FAR och den som planenligt kommer att efterträda Bertil Edlund som ordförande 1980, upp frågan om kommitténs sammansättning. Han menar att det inte är samma kvalifikationer som krävs av en kommitté för en tidning som nu etablerats, som de som en gång gällde när kommittén ”bildats i syfte att stödja en nystartad tidskrift”.

Den frågan är också uppe på FAR-styrelsens långtidsplaneringsmöte detta år, då man diskuterar behovet av ett större externt kontaktnät och funderar på frågan om ett redaktionsråd. Samtidigt uttalade styrelsen också att ”den var utomordentligt nöjd med det hittillsvarande resultatet av kommitténs arbete”.

I juni 1979 flyttar FAR (och därmed Balans) till Eriksbergsgatan 27, i lokaler där en gång Timmermansordens stormästare hade sin representationsbostad. Upplagan ökar under året från 6 100 till 6 700 exemplar och ytterliga kampanjer planeras. Fr.o.m. 1979 genomför man också den aviserade reformen att berätta på vilken byrå artikelförfattarna arbetar.

När medlemmen i redaktionskommittén Sten-Erik Feinstein i januari-numret fortsätter diskussionen kring FARs utkast till rekommendation om lagervärdering och lagerreserv tar han upp frågan om när förlusten på pågående arbeten ska bokföras. Den debatten fortsätter under året med inlägg av bl.a. ASEA:s ekonomidirektör Tomas Ericsson.

I januarinumret undrar också en icke naningiven ”ledamot i landsorten” i ett brev ifall Balans ”f.n. endast är en tummelplats för trebetygsstudenter”. Detta eftersom man – i likhet med FARs utbildning – inte behandlar de praktiska frågorna kring revisionen. Redaktören inbjuder till en debatt, som dock i stort sett uteblir.

Redovisningschefen John Hellman på KF diskuterar obeskattade reserver i två nummer och får omgående mothugg från Per V A Hanner. Två flitiga bidragsgivare under året är Erik Rydström, ledamot i redaktionskommittén, och ekonomie doktor Rolf Rundfelt på Sveriges Industriförbund, som båda publicerar sig inom olika ämnesområden.

Flera artiklar skrivs av folk utifrån företagen: Hasso Strandberg på Sandvik introducerar ”Fikonlövet, koncentrerad finansiell information i budgettider” och Henry Nilsson på Förenade Well ger ”en snabbkurs i inflationsredovisning enligt kafferastmetoden”.

Och i decembernumrets sista artikel dyker det upp för Balans ganska ovanliga referenser: Sten Jönsson svarar på en debattartikel från Ilmar Roots genom att hänvisa till bl.a. filosoferna Immanuel Kant och Ludwig Wittgenstein, samt genom att citera både den engelske poeten Robert Graves dikt ”In Broken Images” och Leo Tolstojs ”Anna Karenina”.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...