Innehåll

Balans nr 5 2000

1983 ”... däremot blir det fler och fler artiklar om ADB och datorer.”

I maj 1983 är de tidigare efterfrågade ”professionella tidningsframställarna” (Lars Bringert och art directorn Bo Holmgren) färdiga med sitt förslag till omgörning av Balans. Man talar om behovet av struktur och konsekvens, både vad gäller innehåll och form och man skapar en ny typografisk dräkt åt Balans. I september kommer det första numret med det nya – och onekligen betydligt elegantare – utseendet. Artiklarna sorteras under vinjetter som ”Redovisning” eller ”Associationsrätt”, rubrikerna är större, bilderna aktivare (de suddiga passfotona försvinner samtidigt ur tidningen) och layouten betydligt mer professionellt utformad (något som ju flera gånger efterlysts av kommitté och redaktionsråd).

En ny kampanj för att värva externa prenumeranter blir däremot ingen succé.

På hösten flyttar dessutom FAR från Eriksbergsgatan till sin nuvarande adress på Norrtullsgatan och Balans rapporterar om detta i ett litet bildreportage på de för året gröna sidor som nu fått sitt nuvarande namn Aktuell Information. Där noteras det bl.a. att ”de nya lokalerna är moderna med rum uppdelade i s.k. moduler”.

Balans upplaga har nu passerat 10 000 exemplar och budgeten räknar med intäkter på närmare två miljoner för verksamhetsåret.

Inflation och valutakurser dominerar inte längre lika tydligt bland ämnena, däremot blir det fler och fler artiklar om ADB och datorer. Och nu är det inte längre flödesscheman, introduktionsartiklar och bilder av datarum: de s.k. små- eller mikrodatorerna har öppnat dörren till en ny och ibland något förvirrande värld. Dataexperter och revisorer sitter nu vid skrivbord med skärmar och tangentbord och man diskuterar olika problem och risker med den nya tekniken.

Många artiklar detta år handlar om revisorns oberoende och de regler som styr arbetet. Bl.a. klartlägger Bo Fridman, ordförande i regelkommittén, gränserna för revisorns yrkesutövning. Ronald Hathorn hoppar på Bokföringsnämnden som normgivare och dess vice ordförande Sune Carlsson svarar att FAR inte kan räkna med att ensam få bestämma reglerna utan att det krävs samverkan.

Den ekonomiska brottsligheten blir ett av årets huvudämnen i paneldebatter och i Balans. Det är nu konsumentombudsmannen (och juristen) Sven Heurgren ska lägga sitt förslag om effektivare företagsrevision och FAR har sina misstankar redan i förväg. Ordföranden Björn Markland och andra påpekar att tystnadsplikten är svår att förklara men oerhört viktig och att en revisor som upplevs som angivare till skattemyndigheterna inte skulle göra den nytta som många debattörer tycks tro.

När FARs remissvar sedan presenteras i decembernumret är också sammanfattningen den att man går emot det mesta som Heurgren föreslagit.

– Det finns t.o.m. en risk för att Ekokommissionens förslag på de här punkterna ökar i stället för minskar den ekonomiska brottsligheten, kommenterar Björn Markland.