Innehåll

Balans nr 5 2000

1983 ”... däremot blir det fler och fler artiklar om ADB och datorer.”

I maj 1983 är de tidigare efterfrågade ”professionella tidningsframställarna” (Lars Bringert och art directorn Bo Holmgren) färdiga med sitt förslag till omgörning av Balans. Man talar om behovet av struktur och konsekvens, både vad gäller innehåll och form och man skapar en ny typografisk dräkt åt Balans. I september kommer det första numret med det nya – och onekligen betydligt elegantare – utseendet. Artiklarna sorteras under vinjetter som ”Redovisning” eller ”Associationsrätt”, rubrikerna är större, bilderna aktivare (de suddiga passfotona försvinner samtidigt ur tidningen) och layouten betydligt mer professionellt utformad (något som ju flera gånger efterlysts av kommitté och redaktionsråd).

En ny kampanj för att värva externa prenumeranter blir däremot ingen succé.

På hösten flyttar dessutom FAR från Eriksbergsgatan till sin nuvarande adress på Norrtullsgatan och Balans rapporterar om detta i ett litet bildreportage på de för året gröna sidor som nu fått sitt nuvarande namn Aktuell Information. Där noteras det bl.a. att ”de nya lokalerna är moderna med rum uppdelade i s.k. moduler”.

Balans upplaga har nu passerat 10 000 exemplar och budgeten räknar med intäkter på närmare två miljoner för verksamhetsåret.

Inflation och valutakurser dominerar inte längre lika tydligt bland ämnena, däremot blir det fler och fler artiklar om ADB och datorer. Och nu är det inte längre flödesscheman, introduktionsartiklar och bilder av datarum: de s.k. små- eller mikrodatorerna har öppnat dörren till en ny och ibland något förvirrande värld. Dataexperter och revisorer sitter nu vid skrivbord med skärmar och tangentbord och man diskuterar olika problem och risker med den nya tekniken.

Många artiklar detta år handlar om revisorns oberoende och de regler som styr arbetet. Bl.a. klartlägger Bo Fridman, ordförande i regelkommittén, gränserna för revisorns yrkesutövning. Ronald Hathorn hoppar på Bokföringsnämnden som normgivare och dess vice ordförande Sune Carlsson svarar att FAR inte kan räkna med att ensam få bestämma reglerna utan att det krävs samverkan.

Den ekonomiska brottsligheten blir ett av årets huvudämnen i paneldebatter och i Balans. Det är nu konsumentombudsmannen (och juristen) Sven Heurgren ska lägga sitt förslag om effektivare företagsrevision och FAR har sina misstankar redan i förväg. Ordföranden Björn Markland och andra påpekar att tystnadsplikten är svår att förklara men oerhört viktig och att en revisor som upplevs som angivare till skattemyndigheterna inte skulle göra den nytta som många debattörer tycks tro.

När FARs remissvar sedan presenteras i decembernumret är också sammanfattningen den att man går emot det mesta som Heurgren föreslagit.

– Det finns t.o.m. en risk för att Ekokommissionens förslag på de här punkterna ökar i stället för minskar den ekonomiska brottsligheten, kommenterar Björn Markland.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...