Innehåll

Balans nr 5 2000

1984 ”...gällde redovisning av räntearbitrageaffärer och det framgick på slutet att kommittén inte varit enig.”

I decembernumret 1983 infördes en rad uttalanden från redovisningskommittén inför årets bokslut. Ett av dessa gällde redovisning av räntearbitrageaffärer (under vilka förutsättningar får man kvitta?) och det framgick på slutet att kommittén inte varit enig. När redaktionskommittén möts i januari 1984 blir frågan viktig, inte minst eftersom uttalandet nått en del banker innan det publicerades i Balans.

Kommittén kan inte förklara hur läckan uppstått och diskuterar också utförligt hur man ska ställa sig till kommande debattinlägg i frågan om räntearbitragelån.

Vid mötet förklarar man sig också nöjd med den nya layouten och diskuterar möjligheten av att upplåta utrymme på Aktuelltsidorna till information från SRS. Däremot bordlägger man tills vidare frågan om jubileumsnummer (Balans nr 100 utkommer i april 1985).

På hösten 1984 går FAR ut med en 12-sidig annonsbilaga i Svenska Dagbladet för att visa upp revisorsyrket och FARs verksamhet. I en av artiklarna får redaktören Bodil Sjöö möjligheter att bl.a. berätta om Balans och dess förtjänster.

I nummer 2 kommer debatten om arbitragelånen igång. Sten Berglund tycker att det är tveksamt om kommittén borde gjort ett sådant uttalande och Sune Carlsson menar att det är olyckligt att man visar upp splittring i sådana här frågor. Kommittén går i samma nummer i svaromål och lovar att noga följa utvecklingen av praxis. I nästa nummer tycker Rolf Rundfelt att det ibland kan vara ren styrka med att visa oenighet och senare går också Clas Blix och Olle Herolf in i debatten (man delar i stort kommitténs synpunkter).

Professor Sven-Erik Johansson kritiserar ett nytt vinstmått som innefattar beräkning av latent skatt – risken är stor att bara redovisningsspecialister kommer att förstå något av resultaträkningen. I ett par andra artiklar debatterar han också frågan om svårredovisade skatter och svårbegripliga årsredovisningar (för en av dessa får han senare på året också Witts pris).

I årets temanummer behandlas pensioner och datafrågor, det senare i ett 60-sidigt nummer i september som helt ägnas åt ADB-frågor.

I november skriver FARs avgående ordförande Björn Markland och utvecklingsansvariga Margareta Damberg en artikel som klargör var föreningen står i olika viktiga princip- och policyfrågor. I samma nummer intervjuas också ordförandena i redovisnings- och revisionskommittéerna.

Per V A Hanner säger att ”många företags årsredovisningar har betydande skönhetsfläckar” medan Gunnar Widhagen framhåller att ”när revisorn agerar som konsult får han aldrig glömma att han först och främst är kontrollant”.

I annonser inbjuder FAR och SNS till det första Finforum som ska hållas den 11 december. I en av panelerna sitter en revisor och kommittéordförande som nyligen bytt sida, redaktören Hans Edenhammar på Veckans Affärer.