Innehåll

Balans nr 5 2000

1984 ”...gällde redovisning av räntearbitrageaffärer och det framgick på slutet att kommittén inte varit enig.”

I decembernumret 1983 infördes en rad uttalanden från redovisningskommittén inför årets bokslut. Ett av dessa gällde redovisning av räntearbitrageaffärer (under vilka förutsättningar får man kvitta?) och det framgick på slutet att kommittén inte varit enig. När redaktionskommittén möts i januari 1984 blir frågan viktig, inte minst eftersom uttalandet nått en del banker innan det publicerades i Balans.

Kommittén kan inte förklara hur läckan uppstått och diskuterar också utförligt hur man ska ställa sig till kommande debattinlägg i frågan om räntearbitragelån.

Vid mötet förklarar man sig också nöjd med den nya layouten och diskuterar möjligheten av att upplåta utrymme på Aktuelltsidorna till information från SRS. Däremot bordlägger man tills vidare frågan om jubileumsnummer (Balans nr 100 utkommer i april 1985).

På hösten 1984 går FAR ut med en 12-sidig annonsbilaga i Svenska Dagbladet för att visa upp revisorsyrket och FARs verksamhet. I en av artiklarna får redaktören Bodil Sjöö möjligheter att bl.a. berätta om Balans och dess förtjänster.

I nummer 2 kommer debatten om arbitragelånen igång. Sten Berglund tycker att det är tveksamt om kommittén borde gjort ett sådant uttalande och Sune Carlsson menar att det är olyckligt att man visar upp splittring i sådana här frågor. Kommittén går i samma nummer i svaromål och lovar att noga följa utvecklingen av praxis. I nästa nummer tycker Rolf Rundfelt att det ibland kan vara ren styrka med att visa oenighet och senare går också Clas Blix och Olle Herolf in i debatten (man delar i stort kommitténs synpunkter).

Professor Sven-Erik Johansson kritiserar ett nytt vinstmått som innefattar beräkning av latent skatt – risken är stor att bara redovisningsspecialister kommer att förstå något av resultaträkningen. I ett par andra artiklar debatterar han också frågan om svårredovisade skatter och svårbegripliga årsredovisningar (för en av dessa får han senare på året också Witts pris).

I årets temanummer behandlas pensioner och datafrågor, det senare i ett 60-sidigt nummer i september som helt ägnas åt ADB-frågor.

I november skriver FARs avgående ordförande Björn Markland och utvecklingsansvariga Margareta Damberg en artikel som klargör var föreningen står i olika viktiga princip- och policyfrågor. I samma nummer intervjuas också ordförandena i redovisnings- och revisionskommittéerna.

Per V A Hanner säger att ”många företags årsredovisningar har betydande skönhetsfläckar” medan Gunnar Widhagen framhåller att ”när revisorn agerar som konsult får han aldrig glömma att han först och främst är kontrollant”.

I annonser inbjuder FAR och SNS till det första Finforum som ska hållas den 11 december. I en av panelerna sitter en revisor och kommittéordförande som nyligen bytt sida, redaktören Hans Edenhammar på Veckans Affärer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...